Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Beskyttelsestiltak for volds- og trusselutsatte

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Du kan også ta noen forholdsregler selv.

Det er viktig at volden opphører og at du får hjelp og beskyttelse. Politiet kan hjelpe deg med å vurdere hvilke beskyttelsestiltak du trenger. Politiet kan deretter gi råd om hva du selv kan gjøre, og politiet kan også iverksette egne tiltak, samt hjelpe deg å komme i kontakt med andre instanser eller steder du kan få hjelp.

Finn hjelpetilbud i hjelpetilbud-søket vårt.

Hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv, kontakt politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.

Nedenfor kan du lese litt om hva du selv kan gjøre for å beskytte deg, og hvilke beskyttelsestiltak politiet kan tilby.

Hva kan du selv gjøre for å beskytte deg mot vold?

Eksempler på fysiske eller tekniske løsninger du kan ta i bruk i din bolig:

 • installer sikkerhetslås og sikre vinduer mot innbrudd og eventuelt innsyn
 • sørg for god belysning av inngangsparti og adkomstveier inn til bolig
 • fjern navneskilt fra dør, postkasse, tavle for dørtelefon, ha hemmelig telefonnummer mv.
 • monter kikkhull i inngangsdører
 • installer innbruddsalarm og eventuelt videoovervåking

Andre forholdsregler du kan ta i hverdangen og på nett:

 • praktiser nettvett og vær forsiktig med bruk av internett, sosiale medier og mobiltelefon
 • kjenn telefonnummeret til politiet og ditt lokale krisesenter
 • fortell om situasjonen til en du stoler på (familiemedlem, venn, kollega, nabo o.l.) og avtal et kodeord som du kan bruke i en krisesituasjon
 • gå til butikk/arbeid og liknende til andre tider og via andre ruter enn dem du pleier å følge
 • om du har barn; planlegg et trygt sted hvor de kan være om en vanskelig situasjon oppstår, og forbered barna på at slike hendelser kan skje

Dokumenter kontakt fra den den som truer deg

Hvis du dokumenterer det som skjer så er det enklere for politiet å vurdere hvilke beskyttelsestiltak du har behov for. Det vil også være vanskeligere for en voldelig partner å bortforklare og bagatellisere hendelser senere, og du vil stå sterkere i en eventuell rettsak.

Du rådes derfor til å dokumentere slik:

 • noter tidspunkt og omstendigheter i forbindelse med voldelige hendelser og trusler
 • ta skjermdump av meldinger og annen digital kontakt
 • ta vare på bevis ved fysiske overgrep – ta for eksempel bilder av skader, ta vare på ødelagte eller tilsølte klær og lignende
 • oppsøk lege eller legevakt slik at skader kan dokumenteres der – og fordi du kan være mer alvorlig skadet enn du tror

Hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv, kontakt politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.

Les mer på politiets sider, eller i denne voldsbrosjyren

Hvilke beskyttelsestiltak har politiet ved vold?

Volden går vanligvis ikke over av seg selv, og i mange tilfeller blir situasjonen verre. Spesielt må du være oppmerksom på en mulig opptrapping av volden ved et brudd med partner. Det kan da bli nødvendig at politiet iverksetter ett eller flere av følgende tiltak:

Teksten er skrevet av dinutvei.no