Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Beskyttelsestiltak for volds- og trusselutsatte

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse

Hvis du utsettes for trusler, vold og overgrep, har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Du kan også ta noen forholdsregler selv.

Det er viktig at volden opphører og at du får hjelp og beskyttelse. Politiet kan hjelpe deg med å vurdere hvilke beskyttelsestiltak du trenger. Politiet kan deretter gi råd om hva du selv kan gjøre, og politiet kan også iverksette egne tiltak samt hjelpe deg å komme i kontakt med andre instanser eller steder du kan få hjelp. Hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv, kontakt politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.

Nedenfor kan du lese litt om hva du selv kan gjøre for å beskytte deg og om hvilke beskyttelsestiltak politiet kan tilby.

Hva kan du selv gjøre?

Eksempler på fysiske eller tekniske løsninger er:

 • installere sikkerhetslås og sikre vinduer mot innbrudd og eventuelt innsyn
 • sørge for god belysning av inngangsparti og adkomstveier inn til bolig
 • fjerne navneskilt fra dør, postkasse, tavle for dørtelefon, ha hemmelig telefonnummer mv.
 • montere kikkhull i inngangsdører
 • installere innbruddsalarm og eventuelt videoovervåking

Noen eksempler på andre forholdsregler du kan ta er:

 • praktisere nettvett og være forsiktig med bruk av internett og sosiale medier og mobiltelefon
 • kjenne telefonnummeret til politiet og ditt lokale krisesenter.
 • fortelle om situasjonen til en du stoler på (familiemedlem, venn, kollega, nabo o.l.) og avtale et kodeord som du kan bruke i en krisesituasjon
 • gå til butikk/arbeid og liknende til andre tider og via andre ruter enn dem du pleier å følge
 • planlegge et trygt sted hvor barna kan være og forberede barna på at vanskelige situasjoner kan oppstå

Det er enklere for politiet å vurdere hvilke beskyttelsestiltak du har behov for, det vil være vanskeligere for en voldelig partner å bortforklare og bagatellisere hendelser, og du vil stå sterkere i en eventuell rettsak hvis det som har skjedd er dokumentert. Du rådes derfor også til å:

 • notere tidspunkt og omstendigheter i forbindelse med voldelige hendelser og trusler,
 • ta vare på bevis ved fysiske overgrep – eksempler er bilder, ødelagte eller tilsølte klær og lignende og
 • oppsøke lege eller legevakt slik at skader kan dokumenteres – og fordi du kan være alvorligere skadet enn du tror

Hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv, kontakt politiet på telefon 02800 eller nødnummer 112.

Les mer på politiets sider, eller i denne voldsbrosjyren

Hva kan politiet gjøre?

Volden går vanligvis ikke over av seg selv, og i mange tilfeller blir situasjonen verre. Spesielt må du være oppmerksom på en mulig opptrapping av volden ved et brudd med partner. Det kan da bli nødvendig at politiet iverksetter ett eller flere av følgende tiltak:

Teksten er skrevet av dinutvei.no