Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vakthold ved fare for vold

Politimann som holder vakt

Vakthold er ett av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for alvorlige trusler, vold eller overgrep.

Hva betyr politivakthold?

Vakthold omfatter alt fra at politiet patruljerer ved for eksempel boligen, arbeidsplassen eller skolen din, til at du får fast politivakt og at politiet følger deg til og fra dit du skal.

Vakthold er særlig aktuelt i forbindelse med at du vitner eller er fornærmet i en rettsak for å forhindre at du møter den tiltalte eller tiltaltes miljø. Politiet kan iverksette 24 timers vakthold dersom de vurderer det riktig.

 

Teksten er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med politidirektoratet

Kilder

Justisdepartementet, rundskriv G – 66/97
Politidirektoratet, rundskriv 2002/005