Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co może zrobić policja?

Czy jesteś ofiarą aktów przemocy lub napaści, które wystąpiły niedawno lub już jakiś czas temu? Policja może zaoferować doradztwo, przyjąć oficjalną skargę i oceniać, czy potrzeba jest Ci specjalna ochrona.

Zarówno akty przemocy pomiędzy bliskimi sobie osobami, jak i nadużycia seksualne to czyny karalne, które policja jest zobowiązana zbadać. Zgłoszenie popełnionego przestępstwa może być kluczowe dla przerwania relacji, w której dochodzi do przemocy.

SPOTKANIE NA POSTERUNKU POLICJI:

Policja musi być świadoma faktu, że miały miejsce czyny karalne, aby móc zainterweniować i wszcząć dochodzenie. Może zostać o tym powiadomiona przez Ciebie, ofiarę zgłaszającą przestępstwo, lub inną osobę działającą w Twoim imieniu. Jeżeli przestępstwo miało miejsce dość dawno — a rodzic lub sprawca zmarł — nadal możesz zgłosić ten fakt.

> lista kontrola przydatna podczas zgłaszania

Gdy policja otrzyma informację o poważnym wykroczeniu, czasami może rozpocząć dochodzenie i wszcząć postępowanie karne bez konieczności złożenia formalnej skargi przez ofiarę gwałtu. Jest to tak zwane „oskarżenie publiczne”.

Nie musisz podejmować decyzji o zgłoszeniu wykroczenia przed skontaktowaniem się z policją.

Policja może również okazać się dobrym współpracownikiem i udzielić porad oraz wskazówek. Nie musisz podejmować decyzji o zgłoszeniu wykroczenia przed skontaktowaniem się z policją, nie musisz również ujawniać swojego imienia i nazwiska, ani imienia i nazwiska innych zaangażowanych osób. Policja oferuje usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Jeżeli czujesz się zagrożony/zagrożona, policja omówi z Tobą możliwe rozwiązania tego problemu i, w razie konieczności, podejmie środki ochronne.

> środki ochronne dla osób narażonych na ataki przemocy i zagrożenia


Jeżeli znajdujesz się w poważnym niebezpieczeństwie, zadzwoń na policję pod numer 112

Skontaktuj się z lokalnym posterunkiem policji pod numerem: 02800

Strona internetowa Policji

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.