Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co może zrobić policja?

Jesteś ofiarą przemocy lub molestowania, które miały miejsce niedawno lub już jakiś czas temu? Policja może zaoferować porady i wskazówki, odebrać zgłoszenia przestępstwa i ocenić, czy potrzebna jest ochrona.

Przemoc pomiędzy bliskimi sobie osobami, napaść na tle seksualnym i molestowanie to czyny karalne, które policja jest zobowiązana zbadać. Zgłoszenie przestępstwa może być kluczowe dla zakończenia relacji, w której dochodzi do przemocy.

Obejrzyj film o kontaktowaniu się z policją:

 

Policja musi zostać powiadomiona, że doszło do popełnienia przestępstwa, aby móc zainterweniować i wszcząć dochodzenie. Może zostać o tym powiadomiona przez Ciebie – ofiarę zgłaszającą przestępstwo – lub inną osobę działającą w Twoim imieniu. Popełnienie przestępstwa możesz zgłosić zawsze, nawet jeżeli miało miejsce dawno, a zbadanie sprawy jest trudne lub sprawca zmarł.

Prz zgłaszaniu przestępstwa należy pamiętać o tych kwestiach.

Gdy policja otrzyma informację o poważnym przestępstwie, czasami może rozpocząć dochodzenie i wszcząć postępowanie karne bez konieczności złożenia formalnej skargi przez ofiarę gwałtu. Jest to tak zwane „oskarżenie publiczne”.

Nie musisz podejmować decyzji o formalnym zgłoszeniu przestępstwa przed skontaktowaniem się z policją

Policja może również okazać się dobrym partnerem do rozmowy i udzielić porad oraz wskazówek. Nie musisz podejmować decyzji o formalnym zgłoszeniu przestępstwa przed skontaktowaniem się z policją, nie musisz również ujawniać swojego imienia i nazwiska, ani imienia i nazwiska innych zaangażowanych osób. Policja może zapewnić usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Jeżeli czujesz się zagrożony/zagrożona, policja będzie z Tobą współpracować i w razie konieczności wdroży środki ochronne.

Środki ochronne dla osób narażonych na akty przemocy i zagrożenia.

Dane kontaktowe

Jeżeli znajdujesz się w poważnym niebezpieczeństwie, zadzwoń na policję pod numer 112

Skontaktuj się z lokalnym posterunkiem policji pod numerem 02800

Witryna internetowa policji: https://www.politi.no/

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.