Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Politiets etterforskning av familievoldssaker

Besvart: 23.09.2016

Spørsmål

Hvilke etterforskningstiltak settes i gang ved familievold?

Svar

Gangen i en familievoldssak er avhengig av innholdet i anmeldelsen. Anmeldelse kan skje enten ved at fornærmede selv eller andre anmelder et forhold eller ved at politiet selv, på bakgrunn av informasjon politiet allerede har, bestemmer seg for å etterforske en sak. Hvis det er barn med i bildet, vil politiet tilrettelegge egne avhør av barnet/barna. Du kan lese mer om retningslinjene for politiets håndtering av familievoldssaker i Politidirektoratets egen veileder for politiet, (se del 1, kapittel 3, Straffesaken).

Vennlig hilsen, redaksjonen.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.