Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Slettmeg.no?

Ta kontakt med slettmeg.no dersom det ligger bilder, filmer eller opplysninger på nett som du ønsker skal fjernes

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og hjelp på Slettmeg.no.

Slettmeg.no er en råd – og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Tjenesten er gratis og kan hjelpe deg med

  • å komme i kontakt med dem som har lagt ut uønskede opplysningene om deg
  • å komme i kontakt med dem som eier/drifter nettsiden hvor opplysningene ligger
  • bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan du best bør gå frem for å få fjernet uønskede opplysninger

Nettstedet har i tillegg artikler, veiledninger og guider med nyttige tips for hvordan du kan gå fram for å få slettet opplysninger.

Slettmeg.no svarer på e-post og telefoner, kontaktskjema eller på sosiale medier.

De som jobber i Slettmeg.no har kunnskap om og erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet. Slettmeg.no samarbeider med TeliaSonera og er en av tjenestene levert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Kontaktopplysninger

slettmeg.no

Telefon: 911 29 39

E-post: hjelp@slettmeg.no eller kontaktskjema

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.