Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Slettmeg.no?

Ta kontakt med slettmeg.no dersom det ligger bilder, filmer eller opplysninger på nett som du ønsker skal fjernes

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og hjelp på Slettmeg.no.

Hvem kan bruke slettmeg.no?

Slettmeg.no er en råd – og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Hvordan kan tjenesten hjelpe?

Tjenesten er gratis og kan hjelpe deg med

  • å komme i kontakt med dem som har lagt ut uønskede opplysningene om deg
  • å komme i kontakt med dem som eier/drifter nettsiden hvor opplysningene ligger
  • bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan du best bør gå frem for å få fjernet uønskede opplysninger

Nettstedet har i tillegg artikler, veiledninger og guider med nyttige tips for hvordan du kan gå fram for å få slettet opplysninger.

Hvordan ta kontakt?

Slettmeg.no svarer på e-post og telefoner, kontaktskjema eller på sosiale medier.

De som jobber i Slettmeg.no har kunnskap om og erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet. Slettmeg.no samarbeider med TeliaSonera og er en av tjenestene levert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Kontaktopplysninger

slettmeg.no

Telefon: 911 29 392

E-post: hjelp@slettmeg.no eller kontaktskjema

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

slettmeg.no