Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Maxay tahay Slettmeg.no?

Haddii ay jiraan sawiro, filimaan ama macluumaad kugu saabsan onlayn ah oo aad rabto in laga saaro, waxaad ka heli kartaa talo Slettmeg.no.

Slettmeg.no waa adeega talada iyo tilmaanta qof kasta oo dareema in lagugu xad gudbay onlayn ahaan.

Adeegan waa bilaash oo waxa uu kaa caawin karaa adiga waxa soo socda:

  • la samaynta xidhiidhka kooxda ka masuulka ah daabacaada macluumaadka aan la rabin ee adiga kugu saabsan.
  • la samaynta xidhiidhka kooxda leh/ka shaqaysa websaydka ka kooban macluumaadka.
  • ka qayb qaadashada caawimada farsamo oo waxay bixisaa talo ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee loo sii wada ka sarida macluumaadka aan la rabin.

Websaydku sidoo kale waxa uu leeyahay maqaalo, tilmaan iyo hagitaano ku siinaya adiga tilmaamo faa’iido leh oo ku saabsan sida loo tirtiro macluumaadka. Macluumaadka sidoo kale waxaa lagu heli karaa Ingiriisi:

Slettmeg.no waxay ka jawaabi doontaa iimaylada iyo wicitaanada telefoonka, siiba iyagoo maraya foomka xidhiidhka ama saxaafada bulshadda.

Shaqaalaha ka shaqeeya Slettmeg.no waa kuwa aqoon fiican leh wax ku saabsan oo waayo aragnimo u leh ku shaqaynta macluumaaka amniga. Slettmeg.no waxay la shaqaysaa TeliaSonera waana mid ka mid ah adeegyada ay bixiso Xarunta Norway ee Macluumaadka amniga (NorSIS).


Slettmeg.no (Keliya Af Noorwayjiyaan)

Telefoonka: +47 911 57 000

Iimayl: hjelp@slettmeg.no ama kontaktskjema

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.