Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mii lea Slettmeg.no?

Jus neahtas leat govat, filmmat dahje dieđut du birra maid don háliidat sihkkut, de sáhtát oažžut neavvagiid ja veahki Slettmeg.no:s.

Slettmeg.no lea neavva- ja bagadallanbálvalus dutnje gii dovddat iežat loavkašuhtton neahtas.

Bálvalus lea nuvttá ja sáhttá veahkehit du

  • váldit oktavuođa singuin geat leat almmuhan sávakeahtes dieđuid du birra
  • váldit oktavuođa singuin geat eaiggáduššet/doaimmahit neahttabáikki gos dieđut leat
  • veahkehit teknihkalaš vehkiin ja neavvut maid galggašit bargat go áiggut sihkkut sávakeahtes dieđuid

Neahttabáikkis leat dasa lassin artihkkalat, bagadusat ja oahpisteaddjit ávkkálaš neavvagiiguin das maid galggat bargat sihkkut dieđuid. Dáppe leat maiddái dieđut eaŋgalsgillii.

Slettmeg.no vástidit e-poasttaid ja telefovnnaid, oktavuođaváldinskoviid ja sosiála mediain.

Sis, geat barget Slettmeg.no:s, lea máhttu ja hárjáneapmi bargat diehtojuohkinsihkkarvuođain. Slettmeg.no ovttasbargá TeliaSonerain, ja lea okta bálvalusain maid Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) lágida.


Slettmeg.no (Dušše dárogiella)

Telefovdna: 911 29 392.

E-poasta: hjelp@slettmeg.no dahje oktavuođaváldinskovvi

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.