Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

What is Slettmeg.no?

ung jente i et mørkt rom fremfor en bærbar pc

If there are images, films or information about you online that you would like to have removed, you can receive advice and support at Slettmeg.no.

Slettmeg.no is an advice and guidance service for those who feel violated online.

The service is free and can help you with the following

  • coming into contact with the person(s) responsible for publishing unwanted information about you
  • coming into contact with the persons who own/operate the web pages that contain the information
  • contribute with technical help and offer advice on the best way to proceed with removing undesirable information

The website also has articles, instructions and guides offering you useful tips on how to delete the information.

Slettmeg.no will respond to emails and telephone calls, as well as via their contact form or social media.

The staff working at Slettmeg.no are knowledgeable about information security and are highly experienced. Slettmeg.no collaborates with TeliaSonera and is one of the services provided by the Norwegian Center for Information Security (NorSIS).

Contact

Slettmeg.no

Telephone: 911 29 39

E-mail: hjelp@slettmeg.no or kontaktskjema

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.