Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Bekymret for beboer i bolig for psykisk utviklingshemmede

Besvart: 04.03.2016

Spørsmål

Jeg er ansatt i en bolig for utviklingshemmede. Hvor finner jeg hjelp til hvordan jeg skal gå frem når jeg tror at overgrep mot beboer har skjedd? Jeg kan jo ikke bevise noe, men føler meg sikker i min sak.

Svar

Hei.

Du tar opp en alvorlig bekymring, og det er viktig at du forfølger saken og ønsker å gjøre noe med den. I situasjoner som du beskriver, trenger man ikke å bevise noe. Det er tilstrekkelig at du har en begrunnet bekymring.

Heldigvis finnes det gode retningslinjer man kan støtte seg til, enten den som forgriper seg er en ansatt eller det er andre. På barne-, ungdom og familiedirektoratets nettside «Mistanke om seksuelle overgrep. Hva gjør du?» finner du gode og konkrete råd og veiledning.

Lykke til!

Vennlig hilsen, redaksjonen.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.