Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ta vare på deg selv som pårørende

Jeg er pårørende, hvor kan jeg få hjelp?

Å være pårørende til noen som lever med eller har vært utsatt for, vold, overgrep eller voldtekt, kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte og hjelp. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende, både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre. 

Pårørende kan møte forskjellige utfordringer, og for mange kan det være vanskelig å ivareta egne behov. Du ønsker kanskje å være til hjelp og støtte for andre, men kan også selv trenge støtte, informasjon, råd og veiledning.

Pårørende kan slite med sårede følelser, skyldfølelse, sorg, usikkerhet eller psykiske og/eller fysiske problemer. Noen opplever at de får et begrenset sosialt liv og at det er vanskelig å hvile eller slappe helt av. For mange pårørende kan det å snakke med noen være til hjelp for å sortere hva som er hva.

helsenorge.no gir informasjon om blant annet rettigheter for pårørende og en oversikt over ulike hjelpetilbud.

Hvem kan jeg snakke med?

Fastlegen din kan være et naturlig sted å starte for å få hjelp. Leger har taushetsplikt og kan eventuelt henvise videre til psykolog- og spesialisthelsetjenesten, eller andre som kan hjelpe deg.

Dette kan være:

Det finnes flere pårørendesentre- og organisasjoner. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning. Flere av dem tilbyr veiledning (per telefon eller oppmøte), muligheter for å ta kurs eller delta i grupper med andre pårørende.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, jobber kun for pårørende og har lokallag over hele landet. LPP har en nasjonal rådgivningstelefon og en chatte-tjeneste hvor du kan få råd og hjelp til det du som pårørende måtte lure på. Du kan gjerne være anonym dersom du ønsker det. Foreningen kan også hjelpe deg til å finne frem til relevant informasjon og tilbud.

Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr informasjon, støtte og veiledning til pårørende over hele landet via telefon og gjennom sine nettsider. Senteret arrangerer samtaler, kurs og grupper. Senteret arbeider også med å informere ansatte i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten slik at de er best mulig rustet til å arbeide med pårørende, på pårørendeprogrammet.no.

Kommunene har også et generelt ansvar for å gi deg som pårørende informasjon og veiledning. Hjemkommunen skal følge opp deg som pårørende dersom du står i fare for å utvikle egen helsesvikt.

Les på hjemmesidene til kommunen der du bor. Se om det finnes noen tilbud til deg som pårørende i kommunen, eller spør deg fram.