Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP?

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Logo

Å bli utsatt for vold kan føre til behov for psykisk helsehjelp. Er du pårørende kan du få råd og hjelp hos Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP.

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse, jobber kun for pårørende og har lokallag over hele landet.

Hva tilbyr LPP?

LPP har i samarbeid med Pårørendesenteret i Oslo en nasjonal rådgivningstelefon for pårørende. LPP driver også en chatte-tjeneste hvor du kan få gratis råd og hjelp. Du kan gjerne være anonym dersom du ønsker det.

På hjemmesiden til lpp.no finner du også en kunnskapsbank med fakta, publikasjoner, forskning, lovverk og kunnskap om pårørende og pårørenderollen. Her kan du også finne «Bare spør!», en liten håndbok for pårørende og pasienter som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

Kontaktopplysninger

LPPs nettsted: lpp.no

Rådgivningstelefon for pårørende: tel. 22 49 19 22 eller les mer om tjenesten på Pårørendesenterets nettsted

Chattetjenesten