Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP?

Å bli utsatt for vold kan føre til behov for psykisk helsehjelp. Er du pårørende kan du få råd og hjelp hos Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP.

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse, jobber kun for pårørende og har lokallag over hele landet. LPP har i samarbeid med Pårørendesenteret i Oslo en nasjonal rådgivningstelefon for pårørende. LPP driver også en chatte-tjeneste hvor du kan få gratis råd og hjelp. Du kan gjerne være anonym dersom du ønsker det.

På hjemmesiden til lpp.no finner du også en kunnskapsbank med fakta, publikasjoner, forskning, lovverk og kunnskap om pårørende og pårørenderollen. Her kan du også finne “Bare spør!”, en liten håndbok for pårørende og pasienter som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.


LPPs nettsted

Rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

Chattetjenesten

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.