Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Pårørendesenteret?

Pårørendesenteret Logo

Å være pårørende til noen, uavhengig av diagnose eller relasjon, kan være krevende, og du kan selv trenge støtte. Pårørendesenteret tilbyr fagstoff, tips, råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud.

Hvordan kan Pårørendesenteret hjelpe?

Gjennom å ta vare på deg selv, vil du også være bedre i stand til å gi omsorg for andre. Pårørendesenteret.no hjelper deg med å ta vare på deg selv, den syke og familien, og har oversikt over støtte- og hjelpetiltak. Senteret er for alle pårørende, uansett hvor du bor, livssituasjon, alder eller hvor nær du står den du er pårørende for.

Nettstedet tilbyr nyttig fagstoff, tips, råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Veiledning til pårørende og fagfolk

Senterets «Pårørendelinjen» gir veiledning til pårørende. De kan kontaktes på:

Senteret ligger i Stavanger, og her tilbys veiledning, kurs og undervisning til både pårørende og fagfolk. For fagfolk som møter pårørende i helse- og omsorgstjenesten, finnes det et eget nettsted: pårørendeprogrammet.no.

Pårørendesenteret.no driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret, som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd.

Kontaktopplysninger

Pårørendesenterets nettsted

Pårørendesenterets telefonnummer: 51 53 11 11

Pårørendesenterets chattetjeneste