Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Pårørendesenteret?

Pårørendesenteret Logo

Å være pårørende til noen med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser kan være krevende og gjøre at du selv trenger støtte. Det er ingen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. 

Pårørendesenteret.no tilbyr nyttig fagstoff, tips, råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet tar opp hvordan du kan ta vare på deg selv, den syke og familien, og hvordan helsetjenesten kan bistå deg som pårørende. Senteret skal være for alle pårørende, uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Senterets «Pårørendelinjen» gir veiledning til pårørende. De kan kontaktes på:

Selve senteret ligger i Stavanger, og her tilbys veiledning, kurs og undervisning til både pårørende og fagfolk. For fagfolk som møter pårørende i helse- og omsorgstjenesten, finnes det et eget nettsted: pårørendeprogrammet.no.

Pårørendesenteret.no ble utviklet i 2017 og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret, som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd.

Kontaktopplysninger

Pårørendesenterets nettsted

Pårørendesenterets telefonnummer: 51 53 11 11

Pårørendesenterets chattetjeneste

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.