Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Ururka Qaranka ee Daryeelayaasha Gudaha Caafimaadka Dhimirka, LPP?

In laguu gaysto dagaal waxay keeni kartaa baahida daryeelka caafimaadka maskaxda. Haddii aad tahay daryeele, waxaad ka heli kartaa talo iyo caawimo Ururka Qaranka ee Daryeelayaasha gudaha Caafimaadka Dhimirka.

LPP waa urur qaran oo aan macaash doon ahayn iyo ururka daryeelayaasha caafimaadka dhimirka oo waxay ku leedahay kooxaha deegaanka Norway oo dhan.  Wada shaqaynta Xarunta Daryeelaha gudaha Oslo waxay leedahay LPP  khadka caawimada qaranka ee daryeelayaasha. LPP sidoo kale waxay maamushaa adeega bogga internarka fariimaha la isugu qoro tooska ah halka aad ku heli karto hagitaano iyo caawimo bilaashka ah. Magacaaga waa la qarin karaa, haddii aad doorbido.

Websaydka lpp.no sidoo kale waxay leedahay kaydka aqoonta oo ka kooban xaqiiqooyin, daabacado, cilmi baadhid, sharci iyo aqoon ku saabsan daryeelayaasha iyo doorka daryeelaha.  Websaydku sidoo kale waxa uu bixiyaa “Waydii hadda!”, buug yaraha daryeelayaasha iyo bukaanada oo kaa caawin kara inaad su’aasho su’aalaha saxda ah oo hesho macluumaadka muhiimka la kullankaaga adeega caafimaadka.


Websaydka LPP

Khadka caawimada daryeelayaasha: +47 22 49 19 22.

Adeega bogga internarka fariimaha la isugu qoro tooska ah:

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.