Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mii lea Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)?

Jus gillá veahkaválddi, de dat sáhttá mielddisbuktit psyhkalaš dearvvašvuođaveahki dárbbu. Jus leat oapmahaš, de sáhtát oažžut neavvagiid ja veahki Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helses (LPP).

LPP lea riikkaviidosaš ideála beroštupme- ja geavaheaddjiorganisašuvdna oapmahaččaide psyhkalaš dearvvašvuođasuorggis, dat barget dušše oapmahaččaid ovddas ja das leat báikkálaš searvvit miehtá riikka. LPP lea ovttas Pårørendesenteriin Oslos nationála ráđđeaddintelefovdna oapmahaččaide. LPP:s lea maiddái chattenbálvalus mas sáhtát oažžut nuvttá neavvagiid ja veahki. Sáhtát áinnas lea anonyma jus háliidat dan.

Lpp.no-ruovttusiidduin lea maiddái diehtobáŋku fáktáiguin, publikašuvnnaiguin, dutkamiiguin, lágaiguin ja dieđuiguin oapmahaččaid ja oapmahašrolla birra. Dáppe lea maiddái “Bare spør!”, giehtagirjjáš oapmahaččaid ja pasieanttaid várás mii sáhttá veahkehit du jearrat rivttes gažaldagaid ja oažžut dehálaš dieđuid dearvvašvuođabálvalusa deaivvadettiin.


LPP neahttabáiki

Oapmahaččaid ráđđeaddintelefovdna: 22 49 19 22.

Chattenbálvalus

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.