Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

What is the National Association For Carers Within Mental Health, LPP?

Being subjected to violence can result in a need for mental health care. If you are a carer, you can receive advice and help from the National Association For Carers Within Mental Health.

The LPP is a national, non-profit interest and user organisation for carers within mental health, works only for carers and has local teams throughout Norway. In collaboration with the Carer Centre in Oslo the LPP has a national helpline for carers. The LPP also runs a chat service where you can receive free guidance and help. You can remain anonymous, if you prefer.

The website of lpp.no also has a knowledge bank containing facts, publications, research, legislation and knowledge about carers and the role of the carer. The website also offers “Just ask!”, a small manual for carers and patients that can help you ask the right questions and receive important information in your encounter with the health service.


LPP’s website (Norwegian only)

Helpline for carers: +47 22 49 19 22.

Chat service

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.