Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor mange utsettes for vold og overgrep?

Hvor mange utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner

For å kunne møte vold og overgrep med riktige tiltak er det viktig å vite hvilket omfang denne volden har i Norge. Både norske og internasjonale tall hentet inn fra anerkjente forskere, viser at problemet er betydelig – også i Norge.

Det har blitt utført flere mer eller mindre omfattende undersøkelser av omfanget av vold og overgrep i Norge. Undersøkelsene viser alltid noe ulike tall, som henger sammen med hvordan undersøkelsen utføres og måten volden defineres. Tallene fra de forskjellige studiene viser likevel ganske samsvarende tall på omfanget av vold og overgrep. Den siste og mest omfattende undersøkelsen ble publisert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014. 2435 kvinner og 2092 menn i aldersgruppen 18-75 deltok i den landsomfattende undersøkelsen. Artikkelen baserer seg på tallene fra denne undersøkelsen.

Hva sier tallene om partnervold?

Like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (blitt kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd), mens når det gjaldt alvorlig vold fra partner (blitt sparket, tatt kvelertak på, banket opp) var det flest kvinner som hadde blitt utsatt for det. Henholdsvis 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn.

To tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner, var også utsatt for kontrollerende atferd fra partner.

Ti prosent har som barn opplevd fysisk vold mellom foreldrene.

Så hva sier tallene om seksuelle overgrep?

Om lag én av ti (9,4 %) kvinner og én av hundre (1,1 %) menn opplever voldtekt (ikke inkludert såkalte sovevoldtekter) i løpet av livet. Halvparten av kvinnene var under 18 år da voldtekten skjedde.

Det synes å være en sammenheng mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.

En tredjedel (33,6 %) av kvinnene og en tiendedel (11,3 %) av mennene oppga at de hadde opplevd noen form for seksuelt overgrep i løpet av livet (inkludert sovevoldtekter).

Det synes å være en sammenheng mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen. Undersøkelsen viser at av kvinner som hadde blitt voldtatt før 18 år, oppga en av tre (31,9 %) også voldtekt som voksen. Av kvinner som ikke hadde opplevd voldtekt før de var 18 år, oppga én av tjue (5,3 %) voldtekt som voksen.

Seksuelle overgrep mot kvinner ble utført nesten utelukkende av menn, og også overgrep mot menn ble stort sett utført av menn. De aller fleste kjente overgriperen, og når det gjaldt voldtekt var de største gruppene av overgripere venner, bekjente, nabo, kollega og kjæreste/partner eller tidligere kjæreste/partner.

10,2 prosent kvinner og 3,5 prosent menn rapporterte å ha opplevd seksuell kontakt før fylte 13 år. 4,0 prosent kvinner og 1,5 prosent menn hadde opplevd seksuell omgang (samleie, oralsex og/eller analsex) før fylte 13 år. For seksuell omgang før 13 år var de viktigste gruppene av overgripere naboer, andre kjente voksne, familie og slekt annet enn foresatte.

Kilde: Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv, NKVTS rapport 1/2014 (pdf).

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.