Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Tre spørsmål om psykisk vold

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 05.05.2017

Spørsmål

Jeg har 3 spørsmål knyttet til psykisk vold;

1. Er det psykisk vold om en person ikke kommer med direkte trusler eller sier ting som «du er verdiløs» osv, men får en annen person til å føle dette og ha lave tanker om deg selv ved å uttrykke det på en indirekte måte?

2. Er det straffbart med psykisk vold hvis den som utøver volden ikke er klar over hva han/hun utsetter en annen for?

3. Hvorfor er det slik at psykisk vold kan være mer alvorlig enn fysisk vold og gi større langtidskonsekvenser?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Vold er ulike handlinger med intensjon å skade, smerte, skremme eller krenke en annen person. Psykisk vold defineres gjerne som ord, kroppsspråk og stemmebruk som truer og kontrollerer den andre. Eksempler kan være både direkte og indirekte trusler, latterliggjøring, å kalle den andre for stygge saker, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem den andre kan være sammen med, utagerende sjalusi eller å ignorere og avvise den andres følelser. Dersom en person, uten direkte å si noe truende eller krenkende, allikevel skremmer en annen person til å gjøre noe den ikke vil, eller får den andre til å slutte å gjøre noe den ønsker, kan det være psykisk vold.

Svaret på det andre spørsmålet ditt, er at dersom en handling rammes av straffeloven, gir det ikke fritak fra straff at gjerningspersonen ikke visste at det han/hun gjorde var ulovlig, eller ikke var klar over hva han/hun utsatte den andre (fornærmede) for.

Når det gjelder det siste spørsmålet ditt er bildet sammensatt. Hvor alvorlig vold er og hvilke konsekvenser den får, avhenger av mange faktorer. Forhold av betydning er:

  • hvor nærstående voldsutøver er,
  • alderen til den som blir utsatt for vold og hvor gammel den utsatte var da volden startet (og eventuelt sluttet),
  • konkret hva volden består/besto i,
  • om den som blir utsatt får/fikk hjelp og støtte eller er/var isolert,
  • hvor godt rustet den som blir utsatt for vold er til å stå imot volden (som igjen er avhengig av livsfase og tidligere opplevelser).

Ofte forekommer både fysisk og psykisk vold på samme tid, og det er vanskelig å tenke seg fysisk vold uten innslag av psykisk vold. Utfordringen med mer «reindyrket» psykisk vold er imidlertid at den oftest er lettere å skjule og vanskeligere å dokumentere enn den fysiske volden. Dermed kan det være vanskeligere å oppdage den og å bli trodd.

Dersom du, eller noen du kjenner, lurer på om det er vold du/den utsettes for, anbefaler vi å oppsøke fastlege og som eventuelt kan henvise videre, eller å kontakte nærmeste krisesenter for råd og veiledning. På hjelpetilbudsidene våre finner du en oversikt over landets krisesentre (kryss av for krisesenter under «Type tilbud»).

Her kan du lese mer om vold i nære relasjoner og vanlige reaksjoner etter vold:

Dersom du ikke synes du fikk svar på det du lurte på eller har andre spørsmål, er det bare å kontakte oss igjen.

Vennlig hilsen
dinutvei.no