Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om seksuelle overgrep og voldtekt

Her er informasjon om å bli utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt og andre typer vold.

Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om vold her.

Logo VO-linjen

VO-linjen – 116 006

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
to kvinner snakker sammen om hva vitnestøtte kan bidra med etter vold og seksuelle overgrep

Hva er vitnestøtte?

Å bli utsatt for eller være vitne til en kriminell handling, som en voldshandling eller et seksuelt overgrep, kan være skremmende....
kontake mannstelefonen om vold og overgrep på telefon og chat

Hva er mannstelefonen?

Sliter du med vold eller overgrep du selv har vært utsatt for? Mannstelefonen og mannstelefonen chat tar imot henvendelser fra...
Ta kontakt med slettmeg.no dersom det ligger bilder, filmer eller opplysninger på nett som du ønsker skal fjernes

Hva er Slettmeg.no?

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og...
Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Vanligvis må du anmelde...