Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om seksuelle overgrep og voldtekt

Her er informasjon om å bli utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt og andre typer vold. Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om vold her.

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...

Hva er psykisk helsevern?

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har...

Hva er et krisesenter?

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du...