Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om seksuelle overgrep og voldtekt

Her er informasjon om å bli utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt og andre typer vold.

Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om vold her.

kontake mannstelefonen om vold og overgrep på telefon og chat

Hva er mannstelefonen?

Sliter du med vold eller overgrep du selv har vært utsatt for? Mannstelefonen og mannstelefonen chat tar imot henvendelser fra...
Ta kontakt med slettmeg.no dersom det ligger bilder, filmer eller opplysninger på nett som du ønsker skal fjernes

Hva er Slettmeg.no?

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og...
ark og penn foreberedelse anmeldelse

Huskeliste ved anmeldelse

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her...
Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Før du kan søke,...
Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...
psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Hva er psykisk helsevern?

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har...