Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er du barn eller ungdom og opplever vold eller overgrep hjemme?

Er du barn eller ungdom og opplever vold eller overgrep hjemme?

Blir du slått eller opplever du trusler hjemme? Kanskje noen hjemme ikke respekterer grensene dine og trenger seg på deg seksuelt? Er du vitne til at de voksne hjemme er voldelige mot hverandre eller mot broren din eller søstera di? Har du en venn som har fortalt deg om vold hjemme? Da er det viktig å vite at det er hjelp å få.

Vold kan være for eksempel lugging, klyping, risting, slag eller spark. Slik vold kan gi synlige merker, men gjør ikke alltid det. Ikke all vold er like synlig. Det kan også være vold når noen med vilje gjør eller sier noe som får deg til å føle deg dårlig og trist, nedvurderer deg, eller truer med å gifte deg bort mot din vilje. Eksempler på overgrep er når noen bryter de grensene du har for nærhet og tar på kroppen din på en ekkel måte eller tvinger deg til å være med på seksuelle handlinger. Å oppleve vold mellom voksne hjemme eller at søsken utsettes for vold hjemme er også en form for vold mot deg. Alle disse formene for vold og overgrep kan være svært skadelige og er ulovlige i Norge.

Ulike former for vold

Det å fortelle om det du har hørt eller opplevd til en voksen du har tillit til og kan stole på, kan være det første skrittet for at du, andre og den eller de som bruker vold, får den hjelpen dere trenger.

Det er viktig å få hjelp. Det å fortelle om det du har hørt eller opplevd til en voksen du har tillit til og kan stole på, kan være det første skrittet for at du, andre og den eller de som bruker vold, får den hjelpen dere trenger.

Hvem kan du snakke med om du selv har opplevd vold eller er bekymret for et annet barn eller en annen ungdom?

Det å snakke om vold og overgrep kan være vanskelig. Kanskje du er usikker på om det du har vært utsatt for er vold eller overgrep? Kanskje noen truer deg til ikke å si noe, eller du vet ikke helt hva du skal si eller hvem du kan snakke med? Kanskje har du en venn som har fortalt deg at han eller hun opplever vold, men ikke vil at du skal fortelle det videre? Hvis andre skal kunne hjelpe og volden og overgrepene stoppes, må hemmeligheten brytes.

Hvis du ikke har en voksen du stoler på og som du kan snakke med, er det heldigvis flere steder du kan henvende deg og komme i kontakt med voksne som kan hjelpe. Nedenfor har vi listet opp noen kontakttelefoner og nettsteder. Du kan – hvis du har behov for det – være anonym når du tar kontakt. Å være anonym betyr at du ikke trenger å oppgi eget eller andres navn, adresse eller telefonnummer. Som anonym kan du få råd og veiledning. Ønsker du at noen skal gripe inn i situasjonen, må du imidlertid opplyse hvem det gjelder og gi informasjon om adresse eller telefonnummer.

  • Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111 er for barn og unge som opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Alarmtelefonen er åpen kvelder, netter og i helger. Du kan også sende en e-post til alarm@116111.no 
  • Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger og gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og råd eller har alvorlige problemer hjemme. Nærmeste barnevernvakt finner du ved å gå inn på barnevernvakten.no, og deretter søke fylket og kommunen du bor i.
  • Du kan også kontakte politiet på telefon 02800 hvis du trenger å snakke med noen om vold i familien. Hvis du er i akutt fare og trenger øyeblikkelig hjelp, må du ringe politiets nødnummer 112. Da er det viktig å fortelle hvem du er og hvor du er.
  • Kors på halsen driftes av Røde Kors og er et tilbud til barn i alderen 6 til 18 år. Du kan ringe, 800 333 21, chatte eller maile. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen og chatten er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00.
  • Incesttelefonen kan du ringe hele døgnet på nummer 800 57 000 hvis du har opplevd eller opplever seksuelle overgrep. Det er gratis å ringe fra fasttelefon.

Andre steder du kan kontakte eller finne mer informasjon

  • Ung.no er en offentlig informasjonskanal for ungdom. Her kan du finne informasjon om ulike tema og stille spørsmål.
  • På Redd Barnas nettsider #JEG ER HER kan du finne informasjon om vold, overgrep, nettvett og en oversikt over andre steder du kan kontakte for å få råd og hjelp.
  • Hjelpetelefonen 116 123 er Mental Helses telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.