Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er du omskåret (kjønnslemlestet) eller redd for å bli det?

Illustrasjon, er du omskåret eller redd for å bli det?

Kjønnslemlestelse eller omskjæring av jenter og kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager og smerter. Derfor er det forbudt  å kjønnslemleste eller omskjære kvinner i Norge og en rekke andre land.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye. Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter.

Hvis du blir kjønnslemlestet mens du bor i Norge, og foreldrene dine kunne ha avverget det, har foreldrene dine begått et lovbrudd. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes med fengsel inntil 6 år. Det betyr blant annet at foreldre, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen som skal utføre inngrepet, verken i Norge eller i utlandet. Dette gjelder uansett om du selv ønsker å bli kjønnslemlestet.

Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter.

Hvis du bor hos noen andre enn foreldrene dine, kan de føle ansvar for å få deg omskåret. De vil vise at de gjør det de tror er forventet av dem. Det kan derfor være viktig å være oppmerksom på faren for å bli kjønnslemlestet også hvis du bor hos besteforeldre, steforeldre eller andre i tilknytning til ferie i det landet du eller foreldrene dine kommer fra.

Hva er en åpnende operasjon?

Er du omskåret, kan du heldigvis få hjelp, uansett hvilken form for omskjæring du har blitt utsatt for og uavhengig av når det skjedde. Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret. Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner. Dersom du har plager, som du tenker skyldes omskjæringen bør du søke hjelp så tidlig som mulig.

Les om helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse i Veilederen om kjønnslemlestelse.

En åpnende operasjon består i å fjerne sammensyingen av kjønnsleppene.

Hvem kan du kontakte for hjelp?

Det kan være vanskelig for både ungdom og voksne å snakke om temaet fordi det er tabubelagt. Dersom du opplever press, føler deg tvunget og trenger hjelp, råd og veiledning knyttet til ufrivillig ekteskap, kan du ta kontakt med:

Dersom du er blitt tvunget til å omskjære deg eller står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestet i utlandet, kan du be en norsk ambassade om hjelp og bistand.