Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er du kjønnslemlestet (omskåret) kan du få hjelp

Illustrasjon, er du omskåret eller redd for å bli det?

Er du kjønnslemlestet, det mange kaller å være omskåret, kan du heldigvis få hjelp, uansett hvilken form du har blitt utsatt for og uavhengig av når det skjedde

Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret, på samme måte som det er forbudt å voldta, men det er ikke forbudt å være voldtatt.

Hva er kjønnslemlestelse?

Kjønnslemlestelse kan gi en rekke psykiske og fysiske plager og komplikasjoner, blant annet knyttet til seksualitet, vannlating, menstruasjon, svangerskap og fødsel. Hvor omfattende disse er, vil variere. Mange har smerteplager.

Les om helsekonsekvenser etter kjønnslemlestelse i NKVTS’ veiviser

Åpnende operasjoner

En åpnende operasjon består i å fjerne sammensyingen av kjønnsleppene. I en del tilfelle kan en åpnende operasjon være helt nødvendig både for å lindre og forebygge smerter og andre plager og komplikasjoner.

Les om kirurgi og åpnende operasjoner

Kvinneklinikkene i alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner. Dersom du har plager, som du tenker skyldes at du er kjønnslemlestet, bør du søke hjelp så tidlig som mulig.

En del steder kan kvinner henvende seg direkte uten henvisning, mens andre krever henvisning.

Kontaktinformasjon til sykehusene

Hvis du er kjønnslemlestet eller lurer på om du er det, er under 16 år og ennå ikke har hatt din første menstruasjon, vil du vanligvis bli undersøkt og utredet i samarbeid med en barneavdeling.

Er du redd for å bli kjønnslemlestet (omskåret)?

Andre steder du kan få hjelp

Det kan være vanskelig både for ungdom og voksne å snakke om kjønnslemlestelse, blant annet fordi det er tabubelagt. Er du kjønnslemlestet, kan du trenge ulike typer hjelp.

Heldigvis finnes det flere instanser du kan henvende deg til for råd, veiledning og hjelp:

Les mer om hjelp i NKVTS’ veiviser

Dersom du er blitt tvunget til å omskjære deg i utlandet, kan du be en norsk ambassade om hjelp og bistand. Du kan ringe Utenriksdepartementets nødtelefon +47 23 95 13 00, eller ta kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, se https://www.norway.no/.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

NKVTS’ veiviser om kjønnslemlestelse