Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er du tvangsgiftet eller redd for å bli det?

Er du tvangsgiftet eller redd for å bli det?

Du bestemmer selv om du vil gifte deg. Å inngå ekteskap skal være frivillig. Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge hvem de skal gifte seg med. Du må ha fylt 18 år før du kan gifte deg.

Å tvinge noen til å gifte seg krenker grunnleggende menneskerettigheter, er forbudt ved norsk lov og kan straffes med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte. Fylkesmannen kan unntaksvis gi tillatelse til ekteskap dersom søker er under 18 år og over 16 år. Ekteskapet er i følge straffelovens § 253 bare gyldig hvis det er inngått etter egen fri vilje og med eget samtykke.

Er tvangsekteskap ulovlig?

Ekteskap som er inngått i utlandet, der minst en av partene er norsk statsborger eller bor fast i Norge, vil heller ikke være gyldig i Norge dersom:

  • En av partene er under 18 år når de gifter seg
  • Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen
  • En av partene allerede er gift

Arrangert ekteskap er ikke forbudt etter norsk lov så lenge du frivillig har akseptert den kandidaten som blir presentert, og sagt deg enig i ekteskapet.

Brosjyre om regler for å gifte seg i utlandet på engelsk, somali, sorani, arabisk, urdu og norsk

Hvor kan du få hjelp?

Hvis du har blitt tvunget til å gifte deg, kan ekteskapet oppheves eller du kan få skilsmisse uten forutgående separasjon. Du har rett til 12 timer gratis juridisk hjelp hvis du har blitt utsatt for press eller tvang før du giftet deg.

Hvis du har blitt tvunget til å gifte deg, kan ekteskapet oppheves eller du kan få skilsmisse uten forutgående separasjon.

Dersom du opplever press, føler deg tvunget og trenger hjelp, råd og veiledning knyttet til ufrivillig ekteskap, kan du ta kontakt med:

Dersom du er blitt tvunget til å inngå ekteskap eller står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap i utlandet, kan du be en norsk ambassade om hjelp og bistand.