Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hjelp etter seksuelle overgrep og voldtekt

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt? Her finner du beskrivelse av hjelpetilbudene som finnes for deg.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.