Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM)?

Har du eller en du kjenner blitt utsatt for seksuelle overgrep?

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) er en selvhjelpsorganisasjon med tilbud til menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom.

Hva kan SSMM tilby?

SSMM tilbyr blant annet en-til-en samtaler med utsatte, selvhjelpsgrupper, og samtale med pårørende og partnere. Tilbudet er gratis, og drives av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. Alle de ansatte ved senteret har taushetsplikt.

De ansatte ved senteret kan bistå deg ved anmeldelse, og hjelpe deg å komme i kontakt med en bistandsadvokat hvis du ønsker det.

SSMM har i tillegg samtaletilbud til foresatte og partnere av utsatte menn, og tilbyr undervisning til yrkesgrupper, studenter og andre som berøres av problematikken.

Kontaktinformasjon

Telefon: + 47 22 42 42 02

E-post: post@ssmm.no

Adresse: Storgata 3, 0155 Oslo (Kun besøk etter avtale)

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei med innspill fra SSMM.

Kilder

ssmm.no