Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep?

Et kirkespir illustrerer at kirken har et tilbud til de som har opplevd seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt.

Har du opplevd seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt – kanskje fra noen i menigheten? Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et nasjonalt ressurssenter som har tilbud til utsatte av alle kjønn, samt kurs for fagfolk og kirkelige ansatte.

VAKE – Kirkelig Ressurssenter er et kirkelig tilbud til deg over 18 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller vold. Senteret er også et tilbud til dine nærstående. De som arbeider ved ressurssenteret, har særlig kompetanse på overgrep i kristne sammenhenger, men er åpent for alle.

VAKE tilbyr samtaler på telefon, individuelle samtaler, grupper og gudstjenester og har et landsomfattende nettverk. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk, og det kan tilrettelegges for tolkehjelp.

Senteret tilbyr undervisning, gir råd i håndtering av overgrepssaker, og arbeider for å gjøre kirkelige miljøer bedre forberedt på å møte og romme mennesker med overgrepserfaringer. Det drives også et utstrakt forebyggende arbeid i og sammen med kirker og kristne trossamfunn.

Hva er ADAM?

ADAM er VAKEs kontakt- og hjelpetilbud til menn over 18 år som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller seinere i livet. ADAM har særlig kompetanse på overgrep i kristne sammenhenger, men er åpent for alle. Hos ADAM møter du ansatte, både kvinner og menn, med relevant fagbakgrunn og erfaring.

Tilbudet består av samtale på telefon, individuelle samtaler, grupper og andre aktiviteter, samt rådgivning og informasjon knyttet til overgrepsproblematikk. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk, og det kan tilrettelegges for tolkehjelp.

Kontaktopplysninger

Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15

Både Adam og VAKE – Kirkelig Ressurssenter har lokaler i Lovisenberggata 15A i Oslo, men tar imot henvendelser fra hele landet.

VAKE Kirkelig Ressurssenters nettside

Om ADAM