Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep?

Blir du slått av kjæresten eller kanskje du har blitt voldtatt av en venn – kanskje innenfor samme menighet? Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et ressurssenter som har tilbud til både kvinner og menn, samt kurs for fagfolk og kirkelige ansatte.

Kirkelig Ressurssenter er et kirkelig tilbud til voksne kvinner og menn som har vært utsatt for overgrep og krenkelser. Ressurssenteret tilbyr avklaringssamtaler og støtte til bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer gjennom individuelle samtaler, gruppetilbud og gudstjenester og har et landsomfattende nettverk.

Senteret tilbyr også undervisning, rådgiving og hjelp i håndtering av overgrepssaker og arbeider for å gjøre kirkelige miljøer bedre forberedt på å møte og håndtere overgrepserfaringer. Virksomheten har et særlig fokus på å forebygge overgrep og krenkelser.

Hva er ADAM?

ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet. ADAM har særlig kompetanse på overgrep i kristne sammenhenger, men er åpent for alle. Tilbudet er drevet av mannlige fagpersoner med relevant utdanning og består av samtale på telefon, individualsamtaler, grupper og andre aktiviteter, samt rådgivning og informasjon knyttet til overgrepsproblematikk. Adam har lokaler i Lovisenberggata 15A i Oslo, men tar imot henvendelser fra hele landet.

Kontaktopplysninger

Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15

Kirkelig ressurssenters nettside

Om ADAM

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.