Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czym jest Kościelne Centrum Zasobów Przeciwko Przemocy i Nadużyciom Seksualnym? Czym jest Adam?

Et kirkespir illustrerer at kirken har et tilbud til de som har opplevd seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt.

Padłeś/padłaś ofiarą przemocy ze strony osoby, z którą jesteś w związku lub zostałeś zgwałcony /zostałaś zgwałcona przez osobę, którą znasz – być może kogoś ze swojej wspólnoty religijnej? Fundacja Kościelnego Centrum Zasobów Przeciwko Przemocy i Nadużyciom Seksualnym (Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep) pomaga kobietom i mężczyznom oraz prowadzi szkolenia dla specjalistów i pracowników różnych kościołów.

Kościelne Centrum Zasobów pomaga dorosłym kobietom i mężczyznom, którzy byli ofiarami molestowania i prześladowania. Kościelne Centrum Zasobów oferuje doradztwo mające na celu zajęcie się przemocą domową, molestowaniem i prześladowaniem poprzez sesje indywidualne, grupowe i usługi świadczone w kościele i posiada sieć wsparcia w całym kraju.

Centrum oferuje również edukację, doradztwo i pomoc w radzeniu sobie z przypadkami molestowania, a także jest zaangażowane w działania mające na celu lepsze przygotowanie kościoła do reagowania na wszelkie formy przemocy i molestowania oraz reagowania na nie. Fundacja koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu przemocy i prześladowaniu.

Personel mówi po norwesku. Pomoc jest również dostępna w języku angielskim. Można też zaplanować skorzystanie z usług tłumacza.

ADAM to usługa dla mężczyzn, którzy zostali wykorzystani seksualnie

ADAM jest kościelną usługą zapewniającą kontakt i wsparcie dla mężczyzn będących ofiarami nadużyć seksualnych w dzieciństwie, okresie dojrzewania i dorosłości. ADAM ma szczególną wiedzę w zakresie nadużyć w kontekście chrześcijańskim, ale jego usługi są dostępne dla każdego. Usługa jest świadczona przez mężczyzn z odpowiednim wykształceniem i składa się na nią doradztwo telefoniczne, doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe i inne działania oraz porady i informacje dotyczące nadużyć seksualnych.

Personel mówi po norwesku. Pomoc jest również dostępna w języku angielskim. Można też zaplanować skorzystanie z usług tłumacza.

Dane kontaktowe

Adam ma siedzibę przy Lovisenberggata 15A w Oslo, ale zajmuje się sprawami z całej Norwegii.

Numer telefonu zaufania: 23 22 79 30 / 47 46 46 15

Witryna internetowa Kościelnego Centrum Zasobów Przeciwko Przemocy i Nadużyciom Seksualnym

Informacje o ADAM