Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Nettovergrep og digital vold

Nettovergrep og digital vold

Internett og mobiltjenester er først og fremst gode redskaper for å holde kontakt med venner og bekjente, bli kjent med nye mennesker og for å spre informasjon, nyheter og underholdning. Noen opplever dessverre at internett og mobiltjenester også kan misbrukes til å trakassere, krenke, true, utpresse, spre privat informasjon og private bilder av andre, og til å vise eller direkteoverføre overgrep. Dette kalles ofte nettovergrep eller digital vold.

Internett og mobiltjenester er effektive arenaer for å spre tekst, bilder og filmer og har derfor også blitt arenaer for trakassering, krenking, trusler, utpressing og overgrep. Det er raskt, det er enkelt og avsender kan være anonym og/eller bruke en falsk profil. Meldinger, kommentarer og bilder kan rettes til enkeltpersoner, grupper av personer eller publiseres i full offentlighet.

Tekst og bilder som er publisert på nettet kan være svært vanskelig å få slettet helt. Dette kan være til stor belastning for den som utsettes. 

Nettovergrep og digital vold kan være

  • trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil 
  • trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer
  • overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier
  • å bli eksponert for et seksualisert språk eller å få tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold
  • å bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et web- eller mobilkamera, som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger
  • bytte og salg av seksuelle tjenester
  • seksuelle overgrep

Internettet og mobilnettet er et offentlig rom og er underlagt de samme lover og regler som samfunnet ellers. Det som gjør kommunikasjon via mobil eller internett spesielt, er at man kan utgi seg for å være hvem som helst. Verken barn eller voksne er underlagt den samme sosiale kontrollen som ellers i samfunnet. 

Hvis man blir kjent med noen via nett og/eller mobil, møtes og har seksuell kontakt, og den seksuelle kontakten er frivillig for begge parter, er det ingenting i veien med det. Hvis den ene parten ikke samtykker, blir presset eller truet til å gjøre noe mot sin vilje er det et seksuelt overgrep. I Norge er det ikke lov å ha seksuell omgang med et barn under 16 år (seksuell lavalder). 

En europeisk studie fra 2015 viser at fire av ti norske jenter og to av ti gutter har opplevd at kjæresten har begått et digitalt overgrep mot dem. Når det gjelder å sende og å motta seksualiserte bilder og tekstmeldinger, oppga 34 prosent av jentene og 25 prosent av guttene at de har sendt seksualiserte bilder eller tekstmeldinger (gjennomsnittlig 30 prosent).  

Hvis noen sender deg krenkende meldinger eller bilder, kan du blokkere vedkommende og rapportere vedkommendes profil til de ansvarlige for nettstedet.

Dersom du (eller noen du kjenner) blir eller har blitt utsatt for trakassering og/eller overgrep på internett eller via mobil, anbefaler vi at du kontakter ditt lokale politi på 02800, eller - hvis det haster - på nødnummer 112. Du kan også tipse politiet via tjenesten Tips politiet.

Har noen delt bilder eller filmer av deg på nettet som du lurer på om du kan få fjernet, kan du ta kontakt med Slettmeg.no, som er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Nettovergrep og digital vold https://dinutvei.no/om-vold/306-hva-er-nettrelaterte-overgrep-nettovergrep

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.