Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep
Forlat siden

Nettovergrep og digital vold

Internett er en viktig informasjonskilde, en arena for underholdning og for å holde kontakt med venner og bekjente eller bli kjent med nye mennesker. Dessverre opplever noen trusler, trakassering og overgrep på nettet. Dette kalles ofte nettovergrep eller digital vold.

Stygge meldinger, bilder og filmer kan videresendes og mangfoldiggjøres på nett, og kan brukes til å mobbe, som pressmiddel og til å krenke andre igjen. Dette kan være til stor belastning for den som utsettes. 

Nettovergrep og digital vold kan være

  • trakasserende og stygge meldinger postet på nett 
  • trusler eller tvang via meldinger om spredning av bilder og filmer
  • overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier
  • å bli eksponert for et seksualisert språk eller å få tilsendt bilder og filmer med et seksualisert eller voldelig innhold
  • å bli presset til å gjøre seksuelle handlinger foran et webkamera, som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger
  • bytte og salg av seksuelle tjenester
  • seksuelle overgrep

Internett er et offentlig rom og er underlagt de samme lover og regler som samfunnet ellers. Det som gjør internett spesielt, er at man kan utgi seg for å være hvem som helst. Verken barn eller voksne er underlagt den samme sosiale kontrollen som ellers i samfunnet. 

Hvis man blir kjent med noen via nett, møtes og har seksuell kontakt, og den seksuelle kontakten er frivillig for begge parter, er det ingenting i veien med det. Den seksuelle kontakten er et overgrep når den ene parten ikke samtykker, blir presset eller truet til å gjøre noe mot sin vilje. Det samme gjelder for barn og unge under 16 år, som ifølge straffeloven ikke kan gi sitt samtykke til seksuell kontakt. 

En europeisk studie fra 2015 viser at fire av ti norske jenter og to av ti gutter har opplevd at kjæresten har begått et digitalt overgrep mot dem. Når det gjelder å sende og å motta seksualiserte bilder og tekstmeldinger, oppga 34 prosent av jentene og 25 prosent av guttene at de har sendt seksualiserte bilder eller tekstmeldinger (gjennomsnittlig 30 prosent).  

Hvis du får trakasserende og støtende meldinger eller bilder, kan du blokkere og rapportere den andre brukeren. Har noen delt bilder eller filmer av deg på nettet som du lurer på om du kan få fjernet, kan du ta kontakt med Slettmeg.no, som er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. 

Dersom du eller noen du kjenner er blitt utsatt for trakassering og overgrep på internett, kontakt politiet. De arbeider med å bekjempe nettrelaterte overgrep og oppfordrer alle til å melde fra. 

Kontakt ditt lokale politi på 02800, eller nødnummer 112. Du kan også tipse politiet på www.tips.kripos.no.

Kilde:
1. Redd Barna
2. Ung.no
3. STIR- Safeguarding Teenage Intimate Relationships