Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Her finner du informasjon om vold og hvordan det er å bli utsatt for vold. Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om voldtekt og overgrep her.

Hva er vold? Definisjoner

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere...
Ulike former for vold

Ulike former for vold

Det finnes mange former for vold. Her finner du definisjoner på ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg til å...

Voldsalarm og vakthold

Voldsalarm og vakthold er to av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for trusler, vold og overgrep.

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Før du kan søke,...

Huskeliste ved anmeldelse

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her...
Illustrasjon, voldens liv og logikk

Å forstå vold

Hva skjer med et menneske som utsettes for vold, og hvordan forstår og forklarer de sin egen situasjon? Mange føler...

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.