Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Her finner du informasjon om vold og hvordan det er å bli utsatt for vold. Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om voldtekt og overgrep her.

Definisjonen av vold

Hva er vold? Definisjoner

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere...
Ulike former for vold, vold i nære relasjoner

Ulike former for vold

Det finnes mange former for vold. Her finner du definisjoner på ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg å gjenkjenne...
Politimann som holder vakt

Vakthold ved fare for vold

Vakthold er ett av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for alvorlige trusler, vold eller overgrep.
Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...
Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldserstatning

Dersom du har blitt utsatt for bestemte straffbare handlinger, kan du søke om volderstatning (tidligere voldsoffererstatning) fra den norske stat....
ark og penn foreberedelse anmeldelse

Forberedelse til avhør

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her...
Illustrasjon, voldens liv og logikk

Å forstå vold

Hva skjer med et menneske som utsettes for vold, og hvordan forstår og forklarer de sin egen situasjon? Mange føler...