Hjelpetilbud

Landsdekkende telefon for Incest – og seksuelt misbrukte

Telefon: 800 57 000

Nettsted


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid

 • Telefon

 • Døgnåpent

Jentevakta Trondheim og Tromsø

Landsdekkende telefon, chat og eposttjeneste for unge jenter. Åpent kveldstid.

Mandag og onsdag
73 52 10 00 (Trondheim)
Tirsdag og torsdag
77 63 32 65 (Tromsø)

Nettsted

e-post


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Telefon

 • Chat