Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Alle artikler om vold, voldtekt og seksuelle overgrep

Her finner du alle informasjonsartiklene vi har på dinutvei.no. De handler om vold, seksuelle overgrep, voldtekt, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, med mer. Bruk søkefeltet for å finne det du leter etter.

Hva er Alternativ til vold (ATV)?

Slår du partneren din? Er du sint, truende eller voldelig på andre måter mot dine nærmeste? Stiftelsen Alternativ til Vold...

Hva er en Ressursvenn?

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Opplever du å stå alene og uten nettverk etter et brudd med en...

Hva er Stiftelsen Tryggere?

Takler du sinnet ditt på en usunn måte? Kjefter du, truer, krenker eller slår du dine nærmeste? Kaster og ødelegger...

Hva er et krisesenter?

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du...

Hva er barnevernet?

Er du barn og har det vanskelig hjemme, eller er du voksen og bekymret for et barn eller en ungdom?...

Hva er Pårørendesenteret?

Å være pårørende til noen med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser kan være krevende og gjøre at du selv trenger støtte. Det...

Hva er et overgrepsmottak?

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for...
Logo VO-linjen

VO-linjen – 116 006

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
1 2 3 5

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.