Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Alle artikler om vold, voldtekt og seksuelle overgrep

Her finner du alle informasjonsartiklene vi har på dinutvei.no. De handler om vold, seksuelle overgrep, voldtekt, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, med mer. Bruk søkefeltet for å finne det du leter etter.

Hva er Pårørendesenteret?

Å være pårørende til noen med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser kan være krevende og gjøre at du selv trenger støtte. Det...
Jeg er pårørende, hvor kan jeg få hjelp?

Ta vare på deg selv som pårørende

Å være pårørende til noen som lever med eller har vært utsatt for, vold, overgrep eller voldtekt, kan by på utfordringer og belastninger som...
Illustrasjon, voldens liv og logikk

Å forstå vold

Hva skjer med et menneske som utsettes for vold, og hvordan forstår og forklarer de sin egen situasjon? Mange føler...

Hva er vold? Definisjoner

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere...

Hva er et overgrepsmottak?

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for...

Voldsalarm og vakthold

Voldsalarm og vakthold er to av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for trusler, vold og overgrep.

Bruker jeg vold?

Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt? Er du oppfarende og skremmer noen du egentlig er glad i? Hvis...

Hva er et krisesenter?

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du...
1 2 3 5

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.