Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Alle artikler om vold, voldtekt og seksuelle overgrep

Her finner du alle informasjonsartiklene vi har på dinutvei.no. De handler om vold, seksuelle overgrep, voldtekt, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, med mer. Bruk søkefeltet for å finne det du leter etter.

baksiden av mann som snakker i telefon

Hva er hjelpetelefonen?

Er du i en vanskelig livssituasjon? Da kan du ringe Hjelpetelefonen gratis på nummer 116 123.
Kvinne sammen med ung gutt på et kontor

Hva er barnevernet?

Er du barn og har det vanskelig hjemme, eller er du voksen og bekymret for et barn eller en ungdom?...
inngang overgrepsmottak

Hva er et overgrepsmottak?

Har du vært utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottakene tilbyr deg noen å prate med og du får...

Hva er MiRA-senteret?

Er du kvinne, har minoritetsbakgrunn og er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du henvende deg til MiRA-Senteret som...

Hva er Alternativ til vold (ATV)?

Slår du partneren din? Er du sint, truende eller voldelig på andre måter mot dine nærmeste? Stiftelsen Alternativ til Vold...

Hva er en Ressursvenn?

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Opplever du å stå alene og uten nettverk etter et brudd med en...

Hva er Stiftelsen Tryggere?

Takler du sinnet ditt på en usunn måte? Kjefter du, truer, krenker eller slår du dine nærmeste? Kaster og ødelegger...
på vei til krisesenter

Hva er et krisesenter?

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du...
1 2 3 5

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.