Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS?

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

RVTS bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

Det er et RVTS i hver region.