Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Ta kontakt med slettmeg.no dersom det ligger bilder, filmer eller opplysninger på nett som du ønsker skal fjernes

Hva er Slettmeg.no?

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og...
ark og penn foreberedelse anmeldelse

Huskeliste ved anmeldelse

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her...
Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Før du kan søke,...
Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...
psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Hva er psykisk helsevern?

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har...
Voldsalarm og vakthold er beskyttelsestiltak dersom du blir utsatt for trusler, vold og overgrep

Voldsalarm og vakthold

Voldsalarm og vakthold er to av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for trusler, vold og overgrep.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.