Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Illustrasjon, voldens liv og logikk

Å forstå vold

Hva skjer med et menneske som utsettes for vold, og hvordan forstår og forklarer de sin egen situasjon? Mange føler...

Hva er hjelpetelefonen?

Er du i en vanskelig livssituasjon? Da kan du ringe Hjelpetelefonen gratis på nummer 116 123.

Hva er vitnestøtte?

Å bli utsatt for eller være vitne til en kriminell handling, som en voldshandling eller et seksuelt overgrep, kan være skremmende....

Hva er en Ressursvenn?

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Trenger du en støttespiller som du kan stole på i en krevende livsfase?...
Logo VO-linjen

VO-linjen – 116 006

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Hva er et overgrepsmottak?

Har du vært utsatt for vold fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til, eller for...

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.