Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er en Ressursvenn?

Du kan snakke med en ressursvenn om vold i nære relasjoner.

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Opplever du å stå alene og uten nettverk etter et brudd med en voldelig partner? En ressursvenn kan støtte deg i den sårbare fasen når du skal etablere seg på nytt.

Mange ender dessverre opp med å flytte tilbake til volden fordi de mangler alternativer.

Hvem kan få en ressursvenn?

Ressursvenn er et tilbud til deg når du etter et brudd skal flytte ut fra krisesenteret. Hvis du ikke har bodd på krisesenter, men ønsker en ressursvenn, må krisesenteret først gjøre en sikkerhetsvurdering av situasjonen din.

Ressursvennen skal være en støttespiller og et medmenneske i en vanskelig tid. Du skal oppleve forholdet mellom deg og ressursvennen som likeverdig. Målet med tilbudet er at ingen skal flytte tilbake til en voldelig partner. Du kan få en ressursvenn i inntil ett år, forutsatt at du ikke flytter tilbake til den som har utsatt deg for vold. Ressursvennen vil kunne treffe deg to til fire ganger per måned.

Hvem møter du?

Ressursvennene er kvinner som er frivillige, og som har fått opplæring i temaer som traumer, vold i nære relasjoner, taus­hetsplikt og grensesetting. Ressursvennene snakker norsk og noen er i tillegg engelskspråklige. I noen tilfelle kan hjelp også tilbys på andre språk.

Ønsker du en ressursvenn?

Ordningen koordineres av Norske Kvinners Sanitetsforenings lokalforeninger rundt omkring i landet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) sentralt. Hvis du kunne tenke deg en ressursvenn, snakk med krisesenteret om å ta kontakt med nærmeste N.K.S.-lokallag.

Oversikt over krisesentrene finner du her.

Oversikt over N.K.S. sine lokallag her.

Du kan også lese mer om ressursvenn og hvor i landet tilbudet finnes på N.K.S. sine nettsider.