Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er en Ressursvenn?

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Opplever du å stå alene og uten nettverk etter et brudd med en voldelig partner? En ressursvenn kan støtte deg i den sårbare fasen når du skal etablere seg på nytt.

Mange ender dessverre opp med å flytte tilbake til volden fordi de mangler alternativer.

Ressursvenn er et tilbud til deg når du etter et brudd skal flytte ut fra krisesenteret. Hvis du ikke har bodd på krisesenter, men ønsker en ressursvenn, må krisesenteret først gjøre en sikkerhetsvurdering av situasjonen din.

Ressursvennen skal være en støttespiller og et medmenneske i en vanskelig tid. Det er viktig at du opplever forholdet mellom deg og ressursvennen som likeverdig. Målet med tilbudet er at ingen skal flytte tilbake til en voldelig partner. Du kan få en ressursvenn i inntil ett år, forutsatt at du ikke flytter tilbake til den som har utsatt deg for vold. Ressursvennen vil kunne treffe deg to til fire ganger per måned.

Ressursvennene er kvinner som er frivillige, og som har fått opplæring i temaer som traumer, vold i nære relasjoner, taus­hetsplikt og grensesetting.

Ordningen koordineres av Norske Kvinners Sanitetsforenings lokalforeninger rundt omkring i landet i tett samarbeid med de lokale krisesentrene og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) sentralt. Hvis du kunne tenke deg en ressursvenn, snakk med krisesenteret om å ta kontakt med nærmeste N.K.S.-lokallag.

 

Oversikt over krisesentrene finner du her og oversikt over N.K.S.’ lokallag her.

Du kan også lese mer om ressursvenn og hvor i landet tilbudet finnes på N.K.S.’ nettsider.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.