Hjelpetilbud

Krise- og incestsenter Fredrikstad


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Beskyttelse

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid

 • Telefon

 • Døgnåpent

 • Overnatting
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Alta Krisesenter/Nok. Alta

Senter mot incest og seksuelle overgrep
Øvreveien 67, 9515 Alta

Tlf: 78 43 46 93 / 954 64 338

E-post til krisesenteret: post@altakrise.no

E-post til Nok, Alta: post@smisovest-finnmark.no

Nettsted: http://www.altakrise.no

Film og kort omtale av krisesentertilbudet på dinutvei.no

Film og kort omtale av Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep på dinutvei.no


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Beskyttelse

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid

 • Telefon

 • Døgnåpent

 • Overnatting
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse