Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Ressurssenter for kvinner – krisesentertilbud for rusavhengige kvinner, Trondheim


 • Gratis

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Beskyttelse

 • Rådgivning

 • Ingen ventetid

 • Telefon

 • Døgnåpent

 • Overnatting
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Det finnes hjelp – et tilbud til deg over 18 år som har seksuell interesse for barn

Nettside og chat.

I tillegg tilbys behandling ved Oslo Universitetssykehus, Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Midt, St.Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Les mer på nettsidene til Det finnes hjelp

Les om Det finnes hjelp på dinutvei.no

 

 


 • Behandling

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Chat
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Alternativ til Vold (ATV)

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien.

På ATVs nettsted finner du mer informasjon om hva de ulike kontorene tilbyr.

Kort omtale av ATVs tilbud for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no.


 • Behandling

 • Taushetsplikt

 • Ingen henvisning

 • Rådgivning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse

Epitel

Nøtterøy Helsesenter, Kjernåsveien 13A, 3142 Vestskogen

Tlf: 47 26 82 30

Nettsted

Epitel hjelper mennesker som blir utsatt for psykisk vold eller utsatt for mennesker med psykopatiske trekk.


 • Ingen henvisning

 • Rådgivning

 • Telefon
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse
1 2 3 13