Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Går til psykolog for vold mot tidligere partner. Jobber som helsepersonell og redd for hvor ærlig jeg kan være til psykologen.

Alder: Ønsker ikke oppgi
Kjønn: mann

Spørsmål

Hei jeg har et spørsmål om i hvilken grad jeg kan være ærlig med psykologen. Jeg er selv helsepersonell, og jobber med sårbare grupper og vet selv at jeg ikke utgjør noen trussel i yrket. Har gått til psykolog i forbindelse med vold mot partner og et forhold som har tatt slutt på grunn av dette.

Jeg opplevde å pynte en del på sannheten når jeg omtalte egen atferd ovenfor tidligere partner i frykt for at psykologen skulle tenke at jeg var uegnet i yrket å sende varsel til helsetilsynet. Jeg tenker i utgangspunktet at dette neppe er et problem, og har aldri vær i nærheten av å tenke på å ta med voldelig atferd på jobb.

Det vil nok også en psykolog se, samtidig er det en del av meg som krisemaksimerer og tenker at om jeg åpner meg og er fortrolig vil det kunne få negative konsekvenser for meg. Noe som bidro til å gjøre terapisituasjonen vanskelig, jeg vil gjerne kunne åpne meg helt om hva jeg har tenkt og gjort i det situasjonene hvor jeg har begått vold mot tidligere partner og ikke måtte pynte på sannheten.

Svar

Hei igjen

Det er forståelig at du lurer på i hvilken grad du kan være ærlig med psykologen. Å være ærlig med en behandler er derimot måten å få rett hjelp på. Det viser også at du er villig til å ta ansvar og jobbe med de utfordringene du har slik slik at du ikke skader andre.

En psykolog er underlagt taushetsplikt overfor sine pasienter/klienter. Situasjoner og andre plikter som kan oppheve taushetsplikten, er opplysningsplikten til barnevernet ved alvorlig bekymring for et barn, avvergingsplikten ved bestemte lovbrudd for å forhindre alvorlig kriminalitet, og plikten til å varsle nødetater ved fare for liv og helse.

Du skriver ikke noe om omfanget av, eller hvilken type vold du har utøvd. Generelt sett – for at en psykologen skal kunne varsle om at en pasient/klient kan være uegnet i jobben sin, må nok psykologen få informasjon om at klienten er i ferd med skade sine pasienter/brukere av tjenesten der vedkommende jobber. Avvergingsplikten utløses for eksempel ikke ved informasjon om tidligere voldsutøvelse, men om fremtidige alvorlige lovbrudd en vet eller holder som mest sannsynlig at vil skje.

Kanskje du kan ta opp dette med psykologen – fortelle at du ønsker å snakke mer åpent om den volden du har utøvd, men er usikker på hvordan det stiller seg med tanke på jobben du har?

Vi håper du vil kunne få snakke fortrolig med en psykolog/behandler, uten å oppleve og måtte pynte på sannheten, og slik at du kan få best mulig hjelp.

Vennlig hilsen
dinutvei.no