Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Foreldelse og overgrep

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: Ønsker ikke oppgi
Kjønn: dame

Spørsmål

Hva er foreldelses frist for å anmelde overgrep?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Etter en lovendring i 2014 ble foreldelsesfristen for voldtekt og for enkelte seksuallovbrudd mot barn opphevet. Om et overgrep som skjedde før 2014 er foreldet eller ikke, avhenger blant annet av strafferammen for handlingen, alderen til den fornærmede på tidspunktet overgrepet skjedde og hvilket lovverk som gjaldt da det straffbare forholdet skjedde.

Generelt er lover og regler om foreldelse kompliserte. Det er gjerne nødvendig med en del informasjon og juridisk kompetanse for å si om et forhold er foreldet eller ikke. Ønsker du å få en vurdering av forholdet, anbefaler vi å kontakte en bistandsadvokat. En bistandsadvokat kan også bestille time hos politiet og være med deg dersom du vil levere en anmeldelse. Utsatte for overgrep kan ha rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for om de vil anmelde. Du kan søke etter bistandsadvokat i oversikten over faste bistandsadvokater fra domstolen.no eller på Advokatenhjelperdeg.no. I denne artikkelen kan du lese mer om rett til bistandsadvokat.

Et alternativ kan også være å kontakte et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrenes oppgave er å følge deg gjennom hele straffesaksprosessen. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret, men tilbudet er primært for de som anmelder saken til politiet. Her kan du lese mer om Støttesenter for kriminalitetsutsatte og hvordan du tar kontakt.

Her kan du eventuelt lese mer om etterforskning, tiltale og henleggelse ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt.

Vennlig hilsen oss i dinutvei.no