Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Politiet sendte 30 år av min legejournal til voldtektsmannens advokat. Er det lov?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: Ønsker ikke oppgi
Kjønn: dame

Spørsmål

Politi ba meg skrive under på at de kunne hente ut legejournalen min etter en voldtekt, fikk beskjed om at de KUN skulle hente ut i tiden rundt voldtekten og KUN politi skulle se det.

Nå viser det seg at de har hentet ut alt av journaler i 30 år og sendt til voldtektsmannens advokat og min advokat, jeg har selv lest 25 år av voldtektsmannens legejournaler hos min advokat. Dette føles som et ekstremt overgrep på meg. Er dette lov. Takk.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er forståelig at du reagerer på at politiet har sendt legejournaler fra så langt tilbake i tid, og at du lurer på om det er lov.

Først, politiet, eller de som ber om samtykke, skal gi tilstrekkelig informasjon til at du forstår hva samtykket til å hente ut journalopplysninger omfatter – både med hensyn til hvilke opplysninger som hentes ut og hvem som får tilgang til opplysningene. Politiet skal videre behandle personopplysninger om deg på en lovlig og sikker måte.

Politiet har adgang til å utlevere opplysninger til andre offentlige organer og til private dersom de har fått samtykke til det, og «når det er nødvendig for å fremme mottakerens oppgaver gitt i lov», jf. politiregisterloven § 30 og § 31. Dette hjemler at politiet kan dele relevant informasjon med din og motpartens advokat.

Generelt skal politiet kun be om, og organet som gir fra seg opplysninger (for eksempel helsevesenet) kun dele de opplysningene som er nødvendig for å gi politiet og påtalemyndigheten grunnlag for å behandle/etterforske saken din.

For å finne ut om det som har skjedd i din sak er lovstridig, anbefaler vi at du kontakter den/de i politiet som jobbet/jobber med saken din og ber om informasjon og innsyn. Da kan du kanskje se hva politiet ba om av opplysninger, hva de mottok og hvordan de behandlet opplysningene videre. Og du vil kunne gjøre deg opp en mening om det er grunn til å klage på politiet.

Det kan også være grunn til å vurdere hvordan helsevesenet har håndtert politiets forespørsel. Har helsevesenet delt mer opplysninger enn hva som var nødvendig? Opplysningene helsevesenet ga fra seg skal være direkte knyttet til eller ha betydning for etterforskninga av voldtekten. Helsevesenet har ikke anledning til ukritisk å dele store deler av eller hele journaler med politi eller rettsvesen.

Her på politiets sider kan du lese mer om behandling av personopplysninger og under «Dine rettigheter» hva du har rett til å be om innsyn i, eventuelt hva du kan få slettet og hvordan. Nederst på denne siden finner du også kontaktinformasjon til politiets personvernombud, som du eventuelt eller også kan vurdere om du skal rette spørsmålene dine til.

Her kan du lese mer om å klage på helsevesenet og politiet.

Det er lett å forstå at du reagerer på det som skjedde, og lurer på om det er lov. Vi håper politiet, eventuelt helsevesen, vil gi deg svar på det.

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen dinutvei.no