Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon?

Blir du utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, eller er du i fare for å bli utsatt for overgrep, kan du ringe Vern for eldre. Over telefon kan du få råd og veiledning.

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe Vern for eldre for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende, ansatte i kommunene eller andre som er bekymret for eller vet om at det foregår overgrep mot eldre, kan henvende seg. Tilbudet er gratis.

Hos Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer.

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse.

Vern for eldre tilbyr tolk når det er behov for det.

Tjenesten er finansiert av Helsedirektoratet.

På Vern for eldres nettsider kan du finne informasjonsmateriale og e-læringsprogram.


Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldres nettsted

Hva er Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/318-hva-er-vern-for-eldre-nasjonal-kontakttelefon

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det