Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czym jest Opieka nad osobami starszymi (Vern for eldre) — Ogólnokrajową infolinią?

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, gwałtu albo innych form nadużyć seksualnych, lub możesz stać się ofiarą napaści, zadzwoń na infolinię Opieki nad osobami starszymi (Vern for eldre). Porady i wskazówki możesz otrzymać telefonicznie.

Każda osoba powyżej 62 roku życia, która jest ofiarą przemocy może zadzwonić na infolinię Opieki nad osobami starszymi w celu uzyskania porady, wytycznych i pomocy. Krewni, pracownicy socjalni lub inne osoby, które są zaniepokojone lub wiedzą, że jakaś starsza osoba jest ofiarą przemocy, mogą nawiązać kontakt z tą instytucją. Usługa ta jest bezpłatna.

Infolinia Opieki nad osobami starszymi zatrudnia wyszkolonych pracowników, którzy mają czas na wysłuchanie dzwoniącego i rozumieją czym są przemoc czy nadużycia wobec starszych osób.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z ośrodkiem. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.

Infolinia Opieki nad osobami starszymi oferuje pomoc tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Usługa jest finansowana przez Norweski Dyrektorat ds. zdrowia.

Strona internetowa infolinii Opieki nad osobami starszymi zawiera materiały informacyjne i programy szkoleń internetowych.


Ogólnokrajowa infolinia: 800 30 196

Strona internetowa infolinii Opieki nad osobami starszymi

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.