Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Protective Services for the Elderly (Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler) – Ulusal Yardım Hattı nedir?

Eğer şiddete, tecavüze veya diğer cinsel saldırı çeşitlerine maruz kaldıysanız, ya da saldırıda bulunulma riski yaşıyorsanız, Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler’i (Protective Services for the Elderly) arayabilirsiniz. Telefon üzerinden öneri ve rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

Saldırıya uğramış 62 yaşından büyük herkes, öneri, rehberlik ve yardım için Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler’i (Protective Services for the Elderly) arayabilir. Yaşlı bir kimsenin saldırıya maruz kaldığını düşünen veya bilen akrabalar, belediye personeli ve diğer kişiler iletişime geçebilirler. Hizmetler ücretsizdir.

Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler (Protective Services for the Elderly), insanları dinlemeye yatkın ve istekli ve yaşlılara karşı işlenen saldırı ve istismarların yapısı hakkında bilgili uzmanlardan oluşmaktadır.

Bir merkezi aradığınızda isminizi saklayabilirsiniz; ör. arama sırasında isminiz istenmez. Çalışan kadro gizliliğinizden sorumludur ve hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir tehlike oluşması durumu haricinde, izniniz olmaksızın başkalarıyla size ait bilgileri paylaşmaları yasaktır.

Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler (Protective Services for the Elderly) gerektiğinde tercümanlık hizmeti sağlayabilir.

Hizmet Norveç Sağlık Müdürlüğü tarafından finanse edilmektedir.

Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler (Protective Services for the Elderly) web sitesinde bilgilendirici materyaller ve bir e-eğitim programı bulunmaktadır.


Ulusal yardım hattı 800 30 196

Yaşlılar için Koruyucu Hizmetler’in (Protective Services for the Elderly) web sitesi (sadece Norveççe dilinde)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.