Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK)?

Rådgivningskontorene (RKK) gikk i 2017 over til å bli en del av politiet. Det er etablert nye Støttesentre for kriminalitetsutsatte i hvert politidistrikt. Det kan du lese mer om på siden Hva er Støttesenter for kriminalitetsutsatte?

Hva er rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK)? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/316-hva-er-radgivningskontorene-for-kriminalitetsofre-rkk

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det