Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Centrum wsparcia dla ofiar przestępstw?

Brosjyre med tekst og illustrasjoner

Czy padłeś/padłaś ofiarą przemocy, molestowania seksualnego, napaści lub innych przestępstw, które zostały przez Ciebie zgłoszone lub zastanawiasz się nad ich zgłoszeniem?

W 2017 roku we wszystkich okręgach policyjnych założono Centra wsparcia dla ofiar przestępstw (Støttesenter for kriminalitetsutsatte), aby zwiększyć poziom usług dla ofiar przestępstw. Celem Centrów wsparcia jest zaspokojenie Twoich potrzeb, jeśli padłeś/padłaś ofiarą przestępstwa i wsparcie na czas trwania postępowania sądowego w sprawach karnych.

„Celem Centrum wsparcia jest opieka nad osobami, które padły ofiarą przestępstw”

Centrum wsparcia będą Ci pomagać w trakcie całego postępowania sądowego w sprawach karnych, od zgłoszenia przestępstwa do ostatecznej decyzji prokuratury lub zakończenia postępowania sądowego. Z Centrum wsparcia może się skontaktować każdy, ale główną grupą docelową są osoby zgłaszające policji popełnienie przestępstwa.

Tutaj możesz obejrzeć film, wyjaśniający co się dzieje, gdy zgłaszasz się do Centrum wsparcia dla ofiar przemocy:

 

Centra wsparcia zapewniają następującą pomoc ofiarom przestępstw i ich bliskim krewnym:

  • wsparcie i pomoc psychospołeczna, w tym przepracowanie tego, co się wydarzyło i pogodzenie się z sytuacją, różne rodzaje reakcji psychologicznych oraz radzenie sobie z codziennym życiem i wyzwaniami w przyszłości,
  • pomoc w całym postępowaniu sądowym w sprawach karnych,
  • informacje – przede wszystkim w zakresie postępowania sądowego w sprawach karnych oraz o dostępnych usługach pomocy i wsparcia,
  • poradnictwo i wyznaczanie kierunku pomocy oraz usługi wsparcia, w tym Urząd ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw (Kontoret for voldsoffererstatning),
  • wsparcie w postępowaniu sądowym, gdy sprawa trafi do sądu.

Większość osób pracujących w Centrach wsparcia ma doświadczenie z zakresu pracy socjalnej lub ochrony zdrowia i posiada wysokie kwalifikacje w odnośnych dziedzinach. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym nie może udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody (chyba że wystąpi nagła, zagrażająca życiu sytuacja). Jeśli zajdzie taka potrzeba Centrum może zapewnić usługi tłumacza.

Centra wsparcia są wspólną inicjatywą okręgów policyjnych i wybranych gmin. Główne zaplecze Centrów pokrywa się z usługami policji, aby były one jak najbardziej dostępne dla każdej ofiary przestępstwa: każde Centrum obejmuje odpowiedni dystrykt policyjny. Centra wsparcia mają na celu ścisłą współpracę z miejscowymi usługami pomocy i wsparcia i tam znajduje się ich główne profesjonalne zaplecze.

 

Dane kontaktowe

Ogólnokrajowy numer telefonu do Centrów wsparcia to 800 40 008