Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Suç Kurbanları Destek Merkezi nedir?

Brosjyre med tekst og illustrasjoner

Bildirdiğiniz şekilde şiddet, cinsel istismar, saldırı veya diğer suçlara maruz kaldınız mı, yoksa bildirmeyi düşünüyor musunuz?

2017’de, suç kurbanlarına yönelik hizmetleri iyileştirmek amacıyla tüm polis bölgelerinde Suç Kurbanları Destek Merkezleri (Støttesenter for kriminalitetsutsatte) kurulmuştur. Destek Merkezlerinin amacı, suça maruz kaldıysanız ihtiyaçlarınızı karşılamak ve ceza mahkemesi işlemleri süresince size destek olmaktır.

“Destek Merkezinin amacı, suç faaliyetlerinin kurbanlarıyla ilgilenmektir”

Destek Merkezleri, suçun ilk bildirildiği andan nihai yargılama kararına veya mahkeme işlemleri sona erdirilinceye kadar ceza mahkemesi işlemleri süresince sizi yönlendirecektir. İsteyen herkes Destek Merkezleriyle irtibata geçebilir fakat asıl hedef grup polise suç bildiren kişilerdir.

Burada, Suç Kurbanları Destek Merkezine katıldığınızda neler olduğuna dair bir video izleyebilirsiniz:

 

Destek Merkezleri suç kurbanlarına ve onların yakınlarına aşağıdaki desteği verir:

  • yaşanan olaylar, farklı psikolojik tepki türleri üzerinde çalışma ve uzlaşma ve gelecekteki günlük yaşam ve zorluklarla baş etme ve başa çıkma dahil psikososyal destek ve yardım
  • ceza mahkemesi işlemleri süresince yardım
  • bilgilendirme – öncelikle ceza mahkemesi işlemleri ve hangi yardım ve destek hizmetlerinin sunulduğu ile ilgili bilgi
  • Suç Sonucu Yaralanma Tazminatı Uzmanı (Kontoret for voldsoffererstatning) dahil yardım ve destek hizmetlerine yönlendirme ve bunları işaretlerle anlatma
  • dava desteği – bir dosya mahkemeye ulaştığında

Destek Merkezlerinde çalışan insanların çoğu sosyal hizmet veya sağlık profesyoneli geçmişine sahiptir ve ilgili disiplinlerde son derece yetkindir. Personelin gizlilik yükümlülüğü vardır ve bu nedenle sizin izniniz olmadan sizinle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşması engellenir (acil ve yaşamı tehdit eden bir durum olmadığı sürece). Merkez gerekli olduğunda tercümanlık hizmeti sağlayabilir.

Destek Merkezleri, polis bölgeleri ve belirli ev sahibi belediyeler arasındaki bir ortak çalışma girişimidir. Merkezler, her bir suç mağduruna en iyi şekilde erişilecek biçimde polis teşkilatlarında ana merkezlerine sahiptir: Her merkez ilgili polis bölgesini kapsar. Destek Merkezleri, ana profesyonel merkezlerine sahip olacakları yerel yardım ve destek hizmetleriyle yakın iş birliği yapmayı amaçlar.

 

İletişim bilgileri

Destek Merkezlerinin merkezi ulusal telefon numarası 800 40 008

dinutvei.no üzerinde Suç Kurbanları Destek Merkezleri hakkında genel bilgi bulacaksınız (“Hizmet türü” altında “støttesenter” seçeneğini işaretleyin)

Polis web sitelerinde Suç Kurbanları Destek Merkezleri hakkında bilgi