Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige?

Vold og overgrep skjer i en del tilfeller under påvirkning av rus. Kjenner du noen som har et alkohol-/rusproblem og som utøver vold? Fortvilelse, uro, frykt, skam og uvisshet er noe av det som sliter i en slik situasjon. Kanskje går du som pårørende alene med tanker og følelser mens du føler deg rådløs og ikke vet hva du kan gjøre.

Norske kvinners sanitetsforenings (N.K.S.) Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Veiledningssentrene gir veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper.

Veiledningssentrene tilbyr:

  • individuelle samtaler, enten over telefon eller på kontoret
  • oppfølging av barn og unge
  • parsamtaler
  • familiesamtaler
  • ulike samtalegrupper

Ansatte i veiledningssenteret er kvalifisert gjennom faglig, relevant utdannelse og har taushetsplikt.

Pårørende som tar kontakt gis også anonymitet ved at det ikke føres journal.

Det finnes regionale sentre med ulike tilbud til pårørende til voldsutsatte der rus er en del av problemstillingen.


Veiledningssenter for pårørendes nettsted

Hva er Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige? https://dinutvei.no/parorende/hjelpetilbud-til-parorende/262-veiledningssenter-for-parorende-til-rusavhengige-omtale

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det