Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay xarumaha La talinta ee qaraabada? (Veiledningssenter for pårørende)?

veiledningssenter pårørende

Xarumaha la talinta waxay siiyaan adeegyada la talinta kuwa la xiriiro qof la dhibaatoonayo xadgudubka maandooriyaha, arimaha caafimaadka damiirka ama kuwa ku jiro xabsiga.

Qaraabo u ahaanshaha qof la dhibaatoonayo xadgudubka maandooriyaha ama jirooyinka damiirka waxay noqon kartaa caqabad oo waxay saameyn ku yeelatay nolol maalmeedka. Niyad jabka, walaaca, cabsida, ceebta iyo hubaal la’aanta waa falcelino caadi ah.

Haddii aad ku jirtid xaalad noocaan ah, waxaad ku laaban kartaa Ururka Caafimaadka Dadweynaha Dumarka Norway (N.K.S.) Xarunta La talinta. Xarumaha la talinta waxay siiyaan adeegyada la talinta dadka weyn, carruurta iyo dhalinyarada, sidoo kale sida lamaanaha iyo qoysaska. Uma baahnid gudbin, adeega waa bilaash iyo waqtiyada sugitaanka wuu gaabanyahay. Markii aad la xiriireysid hoy, waxaad ahaan kartaa magac la’aan. Tan waxay ka dhigantahay uma baahnid inaad sheegtid qofkaad tahay.

Maxay xarunta La talinta u sameyn kartaa qaraabada?

Xarumaha waxay siiyaan:

  • wada sheekeysiyo shaqsiyaadka macaamiisha ah, lamaanaha ama qoysaska, midkood dhinaca taleefonka ama qof ahaan
  • u dabagalka carruurta iyo qaangaarada shaqsi ahaan ama koox ahaan
  • barida, koorsooyinka ee sida loo maareeyo xaaladaha caqabadaha nolosha, qudbado iwm.
  • la wadashaqeeyo adeegyo badan oo taageero ah

Shaqaalaha ka shaqeynayo xarumaha la talinta waxay leeyihiin heerar sare oo taqasuska xirfadlaha iyo waaya aragnimo balaaran ee lagu bixiyo la talinta.

Shaqaalahoo dhan waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale illaamaa aad ka ogolaatid midaan ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah.

Waxaad ka aqrin kartaa wax badan ee ku saabsan xarumaha la talinta websaydka gaarka u ah N.K.S.

Waxaa jiro xarumaha la talinta oo ku yaalo gobolada wadankoo dhan.

Sharaxaadaha xiriirka

Waxaad kor ka fiirin kartaa sharaxaadaha xaruntaada la talinta ee kuu dhow halkaan.

Qoraalka waxaa qoray guddiga tafaftirka dinutvei.no.

Illaha

Ururka Caafimaadka Dadweynaha Dumarka Norway