Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Veiledningssenter for pårørende?

Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssentrene er et samtaletilbud for deg som er pårørende til noen som sliter med rus, psykiske lidelser eller som sitter i fengsel.

Å være pårørende til noen som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og gå ut over hverdagen. Fortvilelse, uro, frykt, skam og uvisshet er vanlige reaksjoner.

Er du i en slik situasjon kan du henvende deg til Norske kvinners sanitetsforenings (N.K.S.) Veiledningssenter. Veiledningssenteret er et samtaletilbud for både voksne, barn og unge, par og familier. Du trenger ikke henvisning, tilbudet er gratis og det er kort ventetid. Når du kontakter et senter, kan du være anonym. Det betyr at du ikke trenger å opplyse om hvem du er.

Hva kan Veiledningssenter for pårørende tilby?

Sentrene tilbyr:

  • individuelle samtaler og par-, familie- og gruppesamtaler over telefon eller ved frammøte
  • oppfølging av barn og unge individuelt eller i grupper
  • undervisning, mestringskurs, foredrag med mer
  • samarbeid med ulike hjelpeinstanser.

De ansatte i veiledningssentrene har høy faglig kompetanse, og bred erfaring i det å veilede.

Alle ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Du kan lese mer om veiledningssentrene på N.K.S’ egne nettsider.

Det er veiledningssentre i alle landets regioner.

Kontaktopplysninger

Du kan søke opp ditt nærmeste veiledningssenter her.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

Norske Kvinners Sanitetsforening