Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Veiledningssenter for pårørende?

Veiledningssenter for pårørende

Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen. Fortvilelse, uro, frykt, skam og uvisshet er noe av det som sliter i en slik situasjon. Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Norske kvinners sanitetsforenings (N.K.S.) Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til personer med psykiske lidelser, rusavhengige og innsatte i fengsel.

Veiledningssentrene tilbyr:

  • individuelle samtaler og par-, familie- og gruppesamtaler over telefon eller ved frammøte
  • oppfølging av barn og unge individuelt eller i grupper
  • undervisning, mestringskurs, foredrag med mer
  • samarbeid med ulike hjelpeinstanser.

Ansatte i veiledningssenteret er kvalifisert gjennom faglig, relevant utdannelse og har taushetsplikt.

Pårørende som tar kontakt gis også anonymitet ved at det ikke føres journal.

Det finnes regionale sentre med ulike tilbud til pårørende til voldsutsatte der rus er en del av problemstillingen.

 

Veiledningssenter for pårørendes nettsted