Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Mii lea Oapmahaččaid Oaivadanguovddáš?

Eallit ovttas olbmuin gii rahčá gárrenmirkkuiguin dahje psyhkalaš váttuiguin sáhttá leat lossat ja čuohcat árgabeaivái. Doaivvuhisvuohta, ráfehisvuohta, ballu, heahpat ja eahpesihkarvuohta lea juoga mii deaddá olbmo dákkár dilis. Oaivadanguovddáš lea ságastallanfálaldat oapmahaččaide buot ahkejoavkkuin.

Norske Kvinners Sanitetsforeninga (N.K.S.) Oaivadusguovddáš lea nuvttá ja fágalaš vuosttašceahkkefálaldat oapmahaččaide geain leat olbmot geat rahčet psyhkalaš váttuiguin ja gárrenmirkkuiguin dahje leat giddagasas.

Oaivadanguovddážat fállet:

  • individuála ságastallamiid ja párra-, bearaš- ja joavkoságastallamiid telefovnna bokte dahje fysalaččat
  • mánáid ja nuoraid čuovvoleami juogo individuálalaččat dahje joavkkuin
  • oahpahusa, máhtestuvvankurssaid, logaldallamiid jna.
  • ovttasbarggu iešguđet veahkkeásahusaiguin.

Oaivadusguovddáža bargiin lea gelbbolašvuohta fágalaš, relevánta oahpu bokte, ja sis lea jávohisvuođageasku.

Oapmahaččaide, geat váldet oktavuođa, addo maiddái anonymitehta go dat ii čállojuvvo journálii.

Gávdnojit regionála guovddážat iešguđetlágan fálaldagaiguin veahkaválddi gillájeaddji oapmahaččaide mas gárrenmirkkot lea okta váttisvuohta.

 

Oapmahaččaid Oaivadanguovddáš neahttabáiki

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.