Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czym są Centra doradcze dla krewnych (Veiledningssenter for pårørende)?

veiledningssenter pårørende

Bycie krewnym osoby zmagającej się z uzależnieniami lub chorobą psychiczną może być trudne i mieć wpływ na codzienne życie. Rozpacz, niepokój, strach, wstyd i niepewność to tylko niektóre z problemów, które mogą dotknąć osobę w takiej sytuacji. Centrum doradcze zapewnia krewnym w każdym wieku możliwość rozmowy.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego Kobiet (N.K.S.) Centrum doradcze to fachowa i łatwo dostępna usługa dla krewnych osób chorujących na chorobę psychiczną, uzależnionych od narkotyków/alkoholu lub przebywających w więzieniu.

Centra doradcze mogą zapewnić:

  • osobistą lub telefoniczną rozmowę dla poszczególnych osób, par lub rodzin,
  • badania kontrolne dzieci i młodzieży, indywidualnie lub w grupach,
  • instruktaż, szkolenia z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, lektury itp.,
  • współpracę z różnymi usługami wsparcia.

Personel Centrów doradczych posiada kwalifikacje do zapewniania doradztwa poprzez zawodowe i odpowiednie szkolenia i jest związany obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Anonimowość krewnych, którzy kontaktują się z Ośrodkiem doradczym, jest zapewniona, ponieważ rejestr kontaktów nie jest prowadzony.

Regionalne centra świadczą różne usługi na rzecz krewnych ofiar przemocy domowej, gdzie problem po części jest związany z alkoholem lub narkotykami.

 

Witryna internetowa Centrów doradczych dla krewnych