Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Slettmeg.no?

Ligger det bilder, filmer eller opplysninger om deg på internett som du ønsker skal fjernes, kan du få råd og hjelp på Slettmeg.no.

Slettmeg.no er en råd – og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

Tjenesten er gratis og kan hjelpe deg med

  • å komme i kontakt med dem som har lagt ut uønskede opplysningene om deg
  • å komme i kontakt med dem som eier/drifter nettsiden hvor opplysningene ligger
  • bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan du best bør gå frem for å få fjernet uønskede opplysninger

Nettstedet har i tillegg artikler, veiledninger og guider med nyttige tips for hvordan du kan gå fram for å få slettet opplysninger. 

Slettmeg.no svarer på e-post og telefoner, kontaktskjema eller på sosiale medier.

De som jobber i Slettmeg.no har kunnskap om og erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet. Slettmeg.no samarbeider med TeliaSonera og er en av tjenestene levert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).


Slettmeg.no

Telefon: 911 29 39

E-post: hjelp@slettmeg.no eller kontaktskjema

Hva er Slettmeg.no? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/317-slettmeg-no

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det