Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่มีความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศจะต้องเริ่มต้นอย่างไร

spørsmålstegn tegnet på vind

การขอความช่วยเหลืออันเป็นผลมาจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอาจเป็นเรื่องยาก ต่อไปนี้เป็นคําแนะนําบางประการเกี่ยวกับที่ที่คุณสามารถเริ่มต้นหาความช่วยเหลือ

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้หากว่าคุณ หรือ บุตรหลานของคุณตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น

ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต

โทรหาตํารวจโดยกด 112 หรือโทรเรียกรถพยาบาลโดยกด 113 ตํารวจยังสามารถให้คําแนะนําและแนวทางปฏิบัติได้

ตํารวจสามารถทําอะไรได้บ้างในกรณีที่มีความรุนแรงและการละเมิด

โทรหรือแชทกับสายด่วนแห่งชาตินอร์เวย์สําหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิด – สายด่วน VO

สายด่วน VO – 116 006 – เป็นสายด่วนที่เปิดให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือการล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับบริการซึ่งให้บริการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและแชทได้ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายด่วน VO แห่งชาติ

ติดต่อศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤต

หากคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่รักที่มีความรุนแรง ที่พักพิงในภาวะวิกฤตสามารถให้ที่พักที่ปลอดภัย คําปรึกษา คําแนะนํา ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการส่งต่อไปยังบริการอื่น ๆ หากจําเป็น เด็ก ๆ ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากที่พักพิงในภาวะวิกฤต

คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากที่พักพิงในภาวะวิกฤตได้แม้ว่าคุณจะไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นหรือไม่ตกอยู่ในอันตรายก็ตาม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักพิงในภาวะวิกฤต

หากเด็กถูกกระทําความรุนแรงหรือใช้ชีวิตโดยเผชิญความรุนแรงในบ้าน

ข้อมูลติดต่อ:

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีที่มีความรุนแรงและการล่วงละเมิด

ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือหลังผลกระทบ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์

หาความช่วยเหลือจาก:

พวกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ คําปรึกษา คําแนะนํา และการส่งตัวหากจําเป็น แพทย์และศูนย์การล่วงละเมิดยังสามารถเก็บรักษาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

สํานักงานสวัสดิการครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวในครอบครัวและความสัมพันธ์คู่สามีภรรยา

สำนักงานสวัสดิการครอบครัวให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่คู่รักและครอบครัวที่ประสบปัญหา มีความขัดแย้ง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต พวกเขาสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความโกรธและความรุนแรงได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสํานักงานสวัสดิการครอบครัว

บริการสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่มีความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ

บางครั้งอาจเหมาะสมกว่าที่จะเริ่มต้นหาความช่วยเหลือจากที่อื่นนอกจากสถานที่ที่เราใส่ในรายการด้านบน ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร ประสบการณ์ของคุณและสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่

ดูภาพรวมของบริการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่นี่